Wyskakują reklamy z IE

(Kacperz1) #1

Witam, mój kolega ma problem ze swoją vistą że jak wyskakują mu reklamy bez robienia niczego. Na początku pomyślałem że to wina spyware lub czegoś innego ale komputer został przeskanowany mcafee i spybotem s&d. Wszystkie podejrzenia zostały usunięte lecz problem nadal nie minął. Zaproponowałem instalacje firefoxa lecz reklamy z ie nadal wyskakiwały. Poprosiłem go o loga z hijacka. Pomożecie?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:17:23, on 4-7-2008

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVCOMSER\LVComSer.exe

c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\hp\support\hpsysdrv.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\On-Screen OSD Indicator\OSD.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe

C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia Software Launcher\NSLauncher.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\SiteAdvisor\6261\SiteAdv.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com " target="_blank">http://www.yahoo.com /" target="_blank"> http://www.yahoo.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/ *http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/ * http://www.yahoo.com/ext/search/search.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr8/ *http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.es/0SEESES/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Interne

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Messenger Power Live 9.lnk = C:\Program Files\MSN Messenger\msngserv.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &Live Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx

O8 - Extra context menu item: E&xportar a Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: In weblog opnemen - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &In weblog opnemen met Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94

13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.mail.live.com/mail/w1/resources/VistaMSNPUpldnl-nl.cab

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} (Windows Live Photo Upload Control) - http://cid-fadcad84c4cf2677.spaces.live.com/PhotoUpload/VistaMsnPUpldnl-nl.cab

O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Intel Alert Service (AlertService) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\IntelDH\CCU\AlertService.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: DQLWinService - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Intel\IntelDH\NMS\AdpPlugins\DQLWinService.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
(Gutek) #2

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

Daj log z ComboFix

(Kacperz1) #3

http://wklejto.pl/txt4996

(Szwejas2) #4

Wklej do Notatnika:

File::

C:\sqmnoopt00.sqm

C:\sqmdata00.sqm

C:\ProgramData\messsafesafe.njlupw

C:\ProgramData\OBJ BLUE LOGO.vwolqx


Registry::

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Anti Burn"=-

"Frag Ooze Cash Scr"=-

Plik–>Zapisz jako… -->CFScript

Przeciągnij plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

02f8f1e3c410a4cc.gif

Podczas usuwanie powstanie log. Wrzuć go na forum.

Po restarcie usuń folder C:\Qoobox**.**

(Kacperz1) #5

Dziwne, kolega zastosował sie do instrukcji i jako log dostał z powrotem (albo jednak cos zle zrobil):

File::

C:\sqmnoopt00.sqm

C:\sqmdata00.sqm

C:\ProgramData\messsafesafe.njlupw

C:\ProgramData\OBJ BLUE LOGO.vwolqx


Registry::

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Anti Burn"=-

"Frag Ooze Cash Scr"=-
(huber2t) #6

Niech wykona to jeszcze raz

(Kacperz1) #7

Jak by teraz po wykonaniu instrukcji nie wyskakiwały reklamy. Można powiedziec ze problem zostal usuniety. Dzieki.

(huber2t) #8

Daj log z usuwania z Combofix