Wyskakująca reklama Webfetti :(

(Endrju X1) #1

Nie wiem co się stało ale mam takie świństwo : wyskakuje mi co jakiś czas okienko IE z reklamą Webfetti… Proszę o pomoc w usunięciu. Poniżej log z Hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:50:38, on 2008-07-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 9\mentalray\satellite\raysat_3dsmax9_32server.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w 


Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program 


Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program 


Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE 


C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch 


USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide 


/waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SecurDisc] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\NBHGui.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Nero\Nero 7\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BtTray] "C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BtTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program 


Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common 


Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA 


LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA 


SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma 


Loader.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\Stardock\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 


7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft 


Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: TabUserW.exe.lnk = C:\WINDOWS\system32\WTablet\TabUserW.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program 


Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - 


C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network 


Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - 


C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program 


Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - 


C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - 


http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D71EBDD3-7DEB-484E-A065-B849C0F3316A}: NameServer = 


194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe 


Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common 


Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: BlueSoleilCS - Unknown owner - C:\Program Files\IVT 


Corporation\BlueSoleil\BlueSoleilCS.exe

O23 - Service: BsHelpCS - Unknown owner - C:\Program Files\IVT 


Corporation\BlueSoleil\BsHelpCS.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 


Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 


Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 


7\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - 


Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: mental ray 3.5 Satellite (32-bit) (mi-raysat_3dsmax9_32) - Unknown owner - 


C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 9\mentalray\satellite\raysat_3dsmax9_32server.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero 


BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common 


Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - 


C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

O23 - Service: TuneUp Drive Defrag Service (TuneUp.Defrag) - TuneUp Software GmbH - 


C:\WINDOWS\System32\TuneUpDefragService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - 


C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


--

End of file - 7873 bytes

Dziękuję za pomoc :slight_smile:

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

(huber2t) #2

log ok

Pokaż log z Combofix

(Endrju X1) #3

Oto log z combo fix : http://wklejto.pl/5029

Dodam jeszcze , że po pierwszym odpaleniu przeglądarki (firefox) wyświetlają mi się dwie strony :

1.http://pl1.darkorbit.bigpoint.com/?aid=715&aig=87

  1. wspominana wcześniej webfetti http://webfetti.smileycentral.com/downl … r=ZKxdm012 .

Skanowanie kasperskym nie dało rezultatów ( brak zainfekowanych plików).

Prosze o pomoc w usunięciu problemu i podpowiedź jak postąpić dalej.

(huber2t) #4

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\WINDOWS\0

C:\WINDOWS\system32\0

C:\WINDOWS\mdm.ini

C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB1.tmp

C:\WINDOWS\Internet Logs\xDB2.tmp

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl a w poście dajesz tylko link

(Endrju X1) #5

Zrobiłem tak jak kazałeś. Log masz tutaj : http://wklejto.pl/5033

W dalszym ciągu jednak otwierają się te reklamy :frowning:

Problem powyższy pojawił się po zainstalowaniu Tuneup Ultilities 2008. Może pomoże odinstalowanie TuneUp ?

(huber2t) #6

Log wyglada na czysty

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!

(Endrju X1) #7

Niestety :frowning: nie pomogło… Dalej się te reklamy wpychają :frowning:

A tutaj kod z kasperskiego : http://wklejto.pl/5046

(Leon$) #8

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html pokaż raport stronę uruchomić przez IE

obszar Mój komputer a nie Foldery

:slight_smile:

(Endrju X1) #9

Kaspersky nie wykrył żadnych wirusów… Co teraz czynić ? :wink: Bo niestety reklamy tak jak były tak są :?

(huber2t) #10

Przeskauj jeszcze system dr web cure it

(Leon$) #11

Pobierz System Repair Engineer

http://www.cybertrash.pl/images/tata/System%20Repair/System%20Repair%20Engineer.html

przeskanuj daj log

:slight_smile:

(Endrju X1) #12

Wiem już co mi siedzi w systemie… Mam robala : core.cache.dsk ale niestety combofix nie jest w stanie go usunąć… więc problem się powtarza… Może jesteście w stanie coś doradzić ?:>

(huber2t) #13

Miałeś coś zrobić

(Endrju X1) #14

System repair engineer log : http://www.wklejto.pl/5168

Mam nadzieję, że coś tam znajdziecie, bo ja niestety nic podejrzanego nie widzę :confused:

Dodam jeszcze, że spybot wykrywa mi coś takiego :

Smitfraud-C.CoreService: [sBI $9C656B9A] Dane (Plik, nothing done)

C:\WINDOWS\system32\drivers\core.cache.dsk

Jednakże mimo naprawiania po każdym restarcie systemu reklamy znowu wyskakują :confused:

(Gutek) #15

Otwórz notatnik i wklej:

Windows Registry Editor Version 5.00 


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"SpybotDeletingB5459"=-

"SpybotDeletingD9055"=-


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BtTray"=-

"nwiz"=-


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"SpybotDeletingA6282"=-

"SpybotDeletingC4949"=-

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

(Endrju X1) #16

Wprowadzenie powyższych wartości do rejestru nic nie dało… Dalej wyświetlają się te niechciane reklamy :confused:

(Gutek) #17

Daj jeszcze raz log z System Repair Engineer oraz użyj Dr. Web CureIt

(Endrju X1) #18

Dr web - zero infekcji.

Kolejny log z system repair engineer : http://www.wklejto.pl/5250

(Leon$) #19

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania Combofix

:slight_smile:

(Endrju X1) #20

Log po kolejnym combo fix : http://www.wklejto.pl/5274. Proszę o sprawdzenie :slight_smile:

Wygląda jakby już było ok, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca :wink: