Wyskakujące dziwne okienka

Witam, wyskakują mi różne okienka, reklamy, otwierają się same nowe karty. Czy ktoś mógłby pomóc? Moje logi OTL: http://wklej.org/id/1465968/Extras: http://wklej.org/id/1465971/

Przestań instalować śmieci.

W panelu sterowania odinstaluj:

ClearThink

coupon downloader

Przyspiesz Komputer

easytoshOp

Saaveron

SafetySearch

Right Backup

SaleItCoupon

WSE_Astromenda

Boost for Internet Explorer

BrowserSafeguard with Rockettab

Movies Toolbar

RegClean Pro

Search Protect

VO Package

WindowsMangerProtect20.0.0.502

Liveistream

Only-search

StormAlerts

WindApp

WinSpeed

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

 

http://forum.dobreprogramy.pl/nowy-log-obowiązkowy-farbar-recovery-scan-tool-t478727/

FRST:http://wklej.org/id/1466829/

Addition: http://wklej.org/id/1466833/

 

Poszło wszystko wstawiam jeszcze raz OTL:

http://wklej.org/id/1467384/

 

Tylko jakieś dziwne reklamy jeszcze się otwierają

Nie cytuj moich odpowiedzi.

Odinstaluj Hahomedia.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM-x32\...\Run: [OneMoreGame] => C:\Users\Monika\AppData\Roaming\OneMoreGame\OMG.exe
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Digital Line Detect.lnk
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
SearchScopes: HKCU - {9A61F6F1-09D5-466F-90E6-D5FC8F2FCC4D} URL = http://www.only-search.com/?babsrc=SP_kms&affID=129280&tt=&mntrid=98600026B9B5FAAC&tsp=5331&q={searchTerms}&r=877
BHO-x32: CouponDownloader -> {c817d3d8-b9da-521d-971d-2c0a747ea697} -> C:\Program Files\4B5F3986-688D-4EE0-8390-82983E6E96A7\gohymlmtrh.dll ()
FF Extension: CouponDownloader - C:\Users\Monika\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\qw5w13aw.default\Extensions\j004-efxyrmbzyotmaw@jetpack.xpi [2014-07-28]
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [jpammgopeogkfkfjafahnachhacngopo] - C:\Users\Monika\AppData\Local\imeshvuzebandoo\GC\toolbar.crx [2014-06-04]
R2 mintcastnetworks; C:\Program Files (x86)\Hahomedia\Hahomedia\mintcastnetworks.exe [1221704 2014-06-11] (AdwareRoi) [File not signed]
R2 VersionUpdService; C:\Program Files (x86)\Hahomedia\Hahomedia\VersionUpdaterService.exe [12288 2014-07-04] (Microsoft) [File not signed]
C:\Program Files (x86)\Hahomedia
C:\Users\Monika\AppData\Local\imeshvuzebandoo
C:\Users\Monika\AppData\Roaming\OneMoreGame
C:\Program Files\4B5F3986-688D-4EE0-8390-82983E6E96A
C:\AdwCleaner
C:\Users\Monika\AppData\Local\StormAlerts
C:\ProgramData\McAfee
Task: {1B971A2D-174F-4C6D-8D26-5D578B1D3179} - System32\Tasks\WIN-statsAdmin => C:\Users\Monika\AppData\Local\Microsoft\WinU\~sirbpqk.exe <==== ATTENTION
Task: {A1E6FFC0-A693-4E97-853B-019027E7F90C} - System32\Tasks\Only-search => C:\Users\Monika\AppData\Local\onlysearch\onlysearch\1.3.8.11\onlysearch.exe
Task: {AEE7A7E5-A25C-4CDB-A24E-460F3F52CBE3} - System32\Tasks\WIN-statsSystem => C:\Users\Monika\AppData\Local\Microsoft\WinU\~fxfdewk.exe
C:\Users\Monika\AppData\Local\onlysearch
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\mintcastnetworks => ""="service"
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

FRST: http://wklej.org/id/1468126/

Fixlog: http://wklej.org/id/1468127/

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

C:\Users\Monika\Desktop\FRST-OlderVersion
C:\ProgramData\ab33c9013cc28b76
DeleteQuarantine:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Później skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Już musiałem oddać siostrze komputer więc nie mogłem tego zrobić, ale już było lepiej przy przeglądaniu internetu dzięki

 

Przecież napisałem żebyś nie cytował moich odpowiedzi.

W panelu sterowania odinstaluj Sense.

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

Nie mogłem znaleźć Sense w panelu sterowania.

FRST http://wklej.org/id/1473633/

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\...\Run: [XeroxEndeavorBackgroundTask] => rundll32.exe xrWCbgnd.dll,LaunchBgTask 1
HKLM-x32\...\Run: [YTDownloader] => "C:\Program Files (x86)\YTDownloader\YTDownloader.exe" /boot
HKU\S-1-5-21-1364771992-3884947655-867520849-1000\...\Run: [SPDriver] => C:\Program Files (x86)\ShopperPro\JSDriver\1.37.0.871\jsdrv.exe
HKU\S-1-5-21-1364771992-3884947655-867520849-1000\...\Run: [YTDownloader] => "C:\Program Files (x86)\YTDownloader\YTDownloader.exe" /boot
Toolbar: HKLM - No Name - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - No File
S2 SPDRIVER_1.37.0.871; \??\C:\Program Files (x86)\ShopperPro\JSDriver\1.37.0.871\jsdrv.sys [X]
C:\AdwCleaner
C:\Users\Ewelina\Desktop\FRST-OlderVersion
 C:\Users\Ewelina\AppData\Local\nsq9032.tmp
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-1364771992-3884947655-867520849-1000_Classes\CLSID\{E68D0A55-3C40-4712-B90D-DCFA93FF2534}\InprocServer32 -> C:\Users\Ewelina\AppData\Roaming\GG\ggdrive\ggdrive-menu.dll No File
Task: {0F36E168-D4B5-4A6D-9498-4F2EED76D454} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia\SMupdate3 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update3 <==== ATTENTION
C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll
Task: {165211CF-1C82-472F-AEEC-12012D75C1D3} - System32\Tasks\ShopperPro => C:\Program Files (x86)\ShopperPro\ShopperPro.exe [2014-08-25] (Goobzo LTD) <==== ATTENTION
Task: {1F33391F-3020-443A-A293-744C4DCB2255} - System32\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineCore => C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe [2014-09-08] (globalUpdate) <==== ATTENTION
Task: {24695D59-4A4B-4AA3-9453-E0C2ED273565} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance\SMupdate2 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update2 <==== ATTENTION
Task: {36C9E7C7-09A8-41BB-8853-0EDC4DF504EA} - System32\Tasks\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-4 => C:\Program Files (x86)\Sense\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-4.exe [2014-09-08] (Object Browser) <==== ATTENTION
Task: {3C3845A9-84F1-439A-BFDA-4CBDE6BF1769} - System32\Tasks\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-5 => C:\Program Files (x86)\Sense\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-5.exe [2014-09-08] (Object Browser) <==== ATTENTION
Task: {3FFD90FC-A793-43E1-8024-7C70D6C3E98B} - System32\Tasks\YTDownloaderUpd => C:\Program Files (x86)\YTDownloader\updater.exe [2014-08-25] (Goobzo) <==== ATTENTION
Task: {47B66C4F-281A-46AE-A1E6-3E10FAD8E041} - System32\Tasks\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-11 => C:\Program Files (x86)\Sense\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-11.exe [2014-09-08] (Object Browser) <==== ATTENTION
Task: {75BA53A2-539F-457E-8BAC-4D7E163D86B5} - System32\Tasks\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-5_user => C:\Program Files (x86)\Sense\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-5.exe [2014-09-08] (Object Browser) <==== ATTENTION
Task: {8D262D33-9FB7-478B-8E44-3CF03EF08806} - System32\Tasks\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-3 => C:\Program Files (x86)\Sense\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-3.exe [2014-09-08] (Object Browser) <==== ATTENTION
Task: {9C69BFFA-6F92-4962-834D-22E5FBA89DFF} - System32\Tasks\SMupdate1 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update1 <==== ATTENTION
Task: {A5427EDE-E71C-4B2B-8491-C49D4CF77061} - System32\Tasks\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-1 => C:\Program Files (x86)\Sense\Sense-codedownloader.exe [2014-09-08] (Object Browser) <==== ATTENTION
Task: {C582D5BC-05E2-4657-AD24-284FBC3A9094} - System32\Tasks\ShopperProJSUpd => C:\Program Files (x86)\ShopperPro\updater.exe [2014-08-25] (Goobzo) <==== ATTENTION
Task: {C5A18603-9BD2-47D4-B593-6784EE31D0EE} - System32\Tasks\SPDriver => C:\Program Files (x86)\ShopperPro\JSDriver\1.37.0.871\jsdrv.exe [2014-08-25] () <==== ATTENTION
Task: {DC98F429-482A-4F1A-BC4A-ECBBFE7BF23B} - System32\Tasks\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-2 => C:\Program Files (x86)\Sense\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-2.exe [2014-09-08] (Object Browser) <==== ATTENTION
Task: {E521D244-6623-45C8-B80B-44B43C9F0558} - System32\Tasks\YTDownloader => C:\Program Files (x86)\YTDownloader\YTDownloader.exe [2014-08-25] (YTDownloader) <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-1.job => C:\Program Files (x86)\Sense\Sense-codedownloader.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-11.job => C:\Program Files (x86)\Sense\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-11.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-2.job => C:\Program Files (x86)\Sense\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-2.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-3.job => C:\Program Files (x86)\Sense\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-3.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-4.job => C:\Program Files (x86)\Sense\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-4.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-5.job => C:\Program Files (x86)\Sense\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-5.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-5_user.job => C:\Program Files (x86)\Sense\f221bf4c-fc90-4510-bc4e-a9cb76e85c2f-5.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineCore.job => C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe <==== ATTENTION
Task: C:\Windows\Tasks\globalUpdateUpdateTaskMachineUA.job => C:\Program Files (x86)\globalUpdate\Update\GoogleUpdate.exe <==== ATTENTION
C:\Program Files (x86)\globalUpdate
C:\Program Files (x86)\Sense
C:\Program Files (x86)\ShopperPro
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

Fixlog: http://wklej.org/id/1478621/

FRST: http://wklej.org/id/1478619/

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj:

Adobe Flash Player ActiveX

Adobe Reader XI

Zainstaluj:

Flash Player 15.0.0.167 ActiveX

Adobe Reader XI 11.0.9

Zrobiłem wszystko, anti malware coś znalazło, poddałem wszystko kwarantannie, wysyłam log: http://wklej.org/id/1484300/

W takim razie to już wszystko.

Dzięki za pomoc.