Wyskakujące okienka w przeglądarce, reklamy CloudScout itd


(Onlybarca) #1

Witam,


(Acorus) #2

Odinstaluj Spybot - Search & Destroy,SUPERAntiSpyware.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

Task: {3EE1AC1B-0859-43BF-A3BE-C1FFC5782207} - System32\Tasks\ReimageUpdater = C:\Program Files\Reimage\Reimage Protector\ReiGuard.exe ==== ATTENTION
Task: {FF9673B9-0EE4-4AA5-BC18-DD90F7025D41} - System32\Tasks\Reimage Reminder = C:\Program Files\Reimage\Reimage Repair\ReimageReminder.exe ==== ATTENTION
HKLM-x32\...\Run: [GrooveMonitor] = C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe [30040 2009-02-26] (Microsoft Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [SDTray] = C:\Program Files (x86)\Spybot - Search Destroy 2\SDTray.exe [4101576 2014-06-24] (Safer-Networking Ltd.)
Winlogon\Notify\SDWinLogon-x32: SDWinLogon.dll [X]
HKU\S-1-5-21-2039320698-119110320-3118631030-1001\...\Run: [SpybotPostWindows10UpgradeReInstall] = C:\Program Files\Common Files\AV\Spybot - Search and Destroy\Test.exe [1011200 2015-07-28] (Safer-Networking Ltd.)
HKU\S-1-5-21-2039320698-119110320-3118631030-1001\...\Run: [Spybot-SD Cleaning] = C:\Program Files (x86)\Spybot - Search Destroy 2\SDCleaner.exe [4566952 2014-06-24] (Safer-Networking Ltd.)
HKU\S-1-5-21-2039320698-119110320-3118631030-1001\...\Run: [SUPERAntiSpyware] = C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe [7930136 2015-07-30] (SUPERAntiSpyware)
R2 EZ Software Updater; C:\Program Files (x86)\EZ Software Updater\EZ Software Updater.exe [220672 2014-09-07] () [File not signed] ==== ATTENTION
R2 SDScannerService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search Destroy 2\SDFSSvc.exe [1738168 2014-06-24] (Safer-Networking Ltd.)
R2 SDUpdateService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search Destroy 2\SDUpdSvc.exe [2088408 2014-06-27] (Safer-Networking Ltd.)
R2 SDWSCService; C:\Program Files (x86)\Spybot - Search Destroy 2\SDWSCSvc.exe [171928 2014-04-25] (Safer-Networking Ltd.)
S2 ST2012_Svc; "C:\Program Files (x86)\Spyware Terminator\st_rsser64.exe" [X]
2015-09-01 20:34 - 2015-09-02 21:26 - 00003428 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Reimage Reminder
2015-09-01 20:34 - 2015-09-01 20:34 - 00004270 _____ C:\Windows\System32\Tasks\ReimageUpdater
2015-09-01 20:33 - 2015-09-02 21:26 - 00000148 _____ C:\Windows\Reimage.ini
2015-09-01 20:32 - 2015-09-01 20:32 - 00772016 _____ (Reimage®) C:\Users\Jola\Downloads\ReimageRepair.exe
2015-09-01 19:33 - 2015-09-01 19:35 - 46525608 _____ (Safer-Networking Ltd. ) C:\Users\Jola\Downloads\spybot-2.4 (1).exe
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.