Wyskakujące okienka z posłańca

Ostatnimi czasami wyskakują mi komunikaty typu: “Masz zespusty rejestr, odwiedź tę lub tamtą stronę aby naprawić…” Oczywiście po angilesku i bardziej oficjalnie. A więc podaje log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:49:57, on 2006-03-18

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1045 -noicon

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Mercora] "C:\Program Files\Mercora\MercoraClient.exe" -startup

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Zinio DLM] C:\Program Files\Zinio\ZinioDeliveryManager.exe /autostart

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_05\bin\npjpi150_05.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {2DF91772-19DC-47AE-B52F-B8E2FE545625} (Spd2 Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrls.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E6C58F8F-A548-4697-AB87-2E85F8458F6C}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Przed chwilą znów wyskoczyło mi okienko, zrobiłem screena. Jeszcze inne wyskakują.

syf7bu.jpg

zainstaluj sobie service pack 2.Jeśli chcesz wyłączyć posłańca dajesz:

1.Start/ustawienia/panel sterowania/narzędzia administracyjne/usługii/posłaniec/klikasz właściwości/typ uruchomienia/dajesz wyłączony.

2.Pszeskanuj rejestr wintools.Strona domowa http://www.wintools.net(wersja professional)

3.Odinstaluj Zonealarm i zainstaluj lepszy firewall np: Agnitum Outpost Firewall albo Sygate Personal Firewall.

4.Co do loga:

Jest czysty. :slight_smile:

A więc tak posłańca “niby” wyłączyłem tak jak pisałeś, ale nie działa i wciąż wyskakują te wiadomości. Wintoolsem sprawdziłem rejestr u usunęłem złe wpisy. Firewalla jeszcze nie przeinstalowałem ale póxniej to zrobię. To jakoś inaczej “bardziej” da się wyłączyć tego posłanca?

Chyba tak go da sie wyłączyć:

Panel sterowania :arrow: Narzedzia administracyjne :arrow: Uslugi :arrow: Poslaniec - Zatrzymaj :arrow: typ uruchomienia Wyłączony.

olek96 Po co ma zmieniać firewalla. Widze po logu, że teraz ma chyba ZoneAlarma. Jest to jeden z lepszych darmoywch firewalli. Po co ma zmieniać na płatny :?

Oczywiście jeżeli chcesz to kup jakiś lepszy :roll:

Radziłbym zainstalować dodatek Service Pack 2

Przeczytaj Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów.

Sygate jest darmowy i znacznie lepszy od zonealarm.ZOnealarm strasznie słabo wypada w testach,jego zabezpieczenia jest łatwo ominąć-wiem bo wkradli mi się do komputera. :frowning:

Zmień tytuł na konkretny, bo temat poleci do śmietnika :evil: :evil:

Log masz ok

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw)

Posłańca mozesz sie pozbyć za pomocą Xp-AntiSpy PL

A więc tak:

Posłańca wyłączyłem przy pomocy Xp-AntiSpy PL i wszystko już jest ok, okienka nie wyskakują. :smiley:

A w Windows Worms Doors Cleaner zmieniłem tak jak napisałeś.

Service Packa 2 zainstaluje na dniach. A Zone Alarm zostawiam 8)

Dzięki.