Wyskakujące okienka z reklamami

Witam 

 

Mam problem z wyskakującymi okienkami reklam i bardzo powolnym uruchamianiem komputera

log z OTL

 

http://www.wklej.org/id/1662316/

 

extras

http://www.wklej.org/id/1662317/

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool http://www.bleepingcomputer.com/download/farbar-recovery-scan-tool/ zgodny z wersją systemu 32-bit lub 64-bit.

OK

scan z Farbar scan tool

 

FRST

http://wklej.org/id/1662349/

 

ADDITION

http://wklej.org/id/1662351/

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI.exe [6688472 2014-11-16] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [HP Software Update] = C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [96056 2013-05-30] (Hewlett-Packard)
HKLM\...\Run: [] = [X]
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKU\S-1-5-21-237362010-545344313-1777653312-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
Toolbar: HKU\S-1-5-21-237362010-545344313-1777653312-1000 - No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No File
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [fabcmochhfpldjekobfaaggijgohadih] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [lifbcibllhkdhoafpjfnlhfpfgnpldfl] - C:\Program Files\Skype\Toolbars\ChromeExtension\skype_chrome_extension.crx [2014-07-14]
CHR HKU\S-1-5-21-237362010-545344313-1777653312-1000\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [fkkcgfbgohboipdhliafmacjnhjbhmim] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
S2 Update Primary Result; "C:\Program Files\Primary Result\updatePrimaryResult.exe" [X]
S2 Util Primary Result; "C:\Program Files\Primary Result\bin\utilPrimaryResult.exe" [X]
S1 pfnfd_1_10_0_9; system32\drivers\pfnfd_1_10_0_9.sys [X]
2015-03-14 14:07 - 2015-03-14 17:54 - 00000000 ____ D () C:\Program Files\Primary Result
2015-03-08 16:50 - 2015-03-08 16:50 - 04096000 _____ () C:\Program Files\GUT8FE.tmp
2015-03-08 16:50 - 2015-03-08 16:50 - 00000000 ____ D () C:\Program Files\GUM8FD.tmp
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

ok Dzieki

 

log fix

 

http://wklej.org/id/1662365/

Skasuj folder C:\FRST

Przeskanuj programem Malwarebytes Anti-Malware http://data-cdn.mbamupdates.com/v2/mbam/consumer/data/mbam-setup-2.0.4.1028.exe