Wyskakujące okienko z błędem,podczas zalogowania kompa


(Alfa1978) #1

tak jak w temaciku :-x kiedy włączam kompa,i się już wgra wszystko,zaloguję,to za każdym razem wyskakuję mi taki błąd http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/d263f2025bed0251.html

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/7397ce0529dceec4.html

jak się tego pozbyć??


(Mail) #2

Daj zestaw logów:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

  • HiJackThis

Ponieważ możliwe jest że to syf :wink:


(Alfa1978) #3
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 07:44:48, on 2007-10-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\PROGRA~1\WIDCOMM\BLUETO~1\BTSTAC~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - (no file)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: AutorunsDisabled

O4 - Startup: EventGhost.lnk = C:\Program Files\EventGhost\EventGhost.exe

O4 - Global Startup: AutorunsDisabled

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {611E065A-3391-4EE5-85C7-1F56719D0F58} (FIATCOMMON2.logoff) - http://csoutest.benefia.pl/csouhtmlcommon/components/FIATCOMMON2.CAB

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe


--

End of file - 6001 bytes

"Silent Runners.vbs", revision 52, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]

"AQQ" = "C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe" ["AQQ Sp. z o.o."]

"STYLEXP" = "C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide" [empty string]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"AVP" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"" ["Kaspersky Lab"]

"RemoteControl" = ""C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"" ["Cyberlink Corp."]

"TkBellExe" = ""C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot" ["RealNetworks, Inc."]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C}(Default) = "TGTSoft Explorer Toolbar Changer"

-> {HKLM...CLSID} = "CoTGT_BHO Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll" [null data]

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

\InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

-> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Eksplorator pulpitów"

-> {HKLM...CLSID} = "Eksplorator pulpitów"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

-> {HKLM...CLSID} = "RealOne Player Context Menu Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}" = "AQQ File Transfer Shell Extension"

-> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\System\AQQSHE~1.DLL" [null data]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{FEB7DAE0-E111-11D0-BFD7-444553540000}" = "ICEOWS"

-> {HKLM...CLSID} = "Folder Iceows"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ShellExt\IceGUI.dll" ["Raphaël MOUNIER"]

"{6af09ec9-b429-11d4-a1fb-0090960218cb}" = "My Bluetooth Places"

-> {HKLM...CLSID} = "Moje miejsca interfejsu Bluetooth"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\btneighborhood.dll" ["Broadcom Corporation."]

"{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}" = "Statystyki dla ochrony WWW"

-> {HKLM...CLSID} = "Statystyki dla ochrony WWW"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll" ["Kaspersky Lab"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\

<> "AppInit_DLLs" = "C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll" ["Kaspersky Lab"]

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]

<> klogon\DLLName = "C:\WINDOWS\system32\klogon.dll" ["Kaspersky Lab"]

HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

AQQFileTransfer(Default) = "{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}"

-> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

\InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\System\AQQSHE~1.DLL" [null data]

ICEOWS(Default) = "{FEB7DAE0-E111-11D0-BFD7-444553540000}"

-> {HKLM...CLSID} = "Folder Iceows"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ShellExt\IceGUI.dll" ["Raphaël MOUNIER"]

Kaspersky Anti-Virus(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\ShellEx.dll" ["Kaspersky Lab"]

PowerArchiver(Default) = "{d03d3e68-0c44-3d45-b15f-bcfd8a8b4c7e}"

-> {HKLM...CLSID} = "PowerArchiver Shell Extensions"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\PowerArchiver\PASHLEXT.DLL" ["ConeXware, Inc."]

HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

ICEOWS(Default) = "{FEB7DAE0-E111-11D0-BFD7-444553540000}"

-> {HKLM...CLSID} = "Folder Iceows"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\ShellExt\IceGUI.dll" ["Raphaël MOUNIER"]

HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\ShellEx.dll" ["Kaspersky Lab"]

PowerArchiver(Default) = "{d03d3e68-0c44-3d45-b15f-bcfd8a8b4c7e}"

-> {HKLM...CLSID} = "PowerArchiver Shell Extensions"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\PowerArchiver\PASHLEXT.DLL" ["ConeXware, Inc."]

Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:


Note: detected settings may not have any effect.

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

"NoStartBanner" = (REG_BINARY) hex:01

{Remove "Click here to begin" from Start button}

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\

"LinkResolveIgnoreLinkInfo" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}

"NoResolveSearch" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"

Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\alfa&martusia\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]

Startup items in "alfa&martusia" & "All Users" startup folders:


C:\Documents and Settings\alfa&martusia\Menu Start\Programy\Autostart

"EventGhost" -> shortcut to: "C:\Program Files\EventGhost\EventGhost.exe -hide" [file not found]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"BTTray" -> shortcut to: "C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe" ["Broadcom Corporation."]

"Kalendarz XP" -> shortcut to: "C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe" [null data]

Enabled Scheduled Tasks:


"rpc" -> launches: "C:\Program Files\Winferno\RegistryPowerCleaner\RegPowerClean.exe /ac " [file not found]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Explorer Bars

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\

HKLM\Software\Classes\CLSID{85E0B171-04FA-11D1-B7DA-00A0C90348D6}(Default) = "Statystyki dla ochrony WWW"

Implemented Categories{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll" ["Kaspersky Lab"]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0008-ABCDEFFEDCBC}"

-> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_08"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

-> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_08"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_08\bin\npjpi150_08.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E}\

"ButtonText" = "Statystyki dla ochrony WWW"

{CCA281CA-C863-46EF-9331-5C8D4460577F}\

"ButtonText" = "@btrez.dll,-4015"

"MenuText" = "@btrez.dll,-12650"

"Script" = "C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm" [null data]

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]

Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

Bluetooth Service, btwdins, "C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe" ["Broadcom Corporation."]

Kaspersky Internet Security 7.0, AVP, ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe" -r" ["Kaspersky Lab"]

X10 Device Network Service, x10nets, "C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe" ["X10"]

Print Monitors:


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

hpzlnt01\Driver = "hpzlnt01.dll" ["HP"]

Port drukarki interfejsu Bluetooth\Driver = "bthcrp.dll" ["Broadcom Corporation."]

---------- (launch time: 2007-10-27 07:46:35)

<>: Suspicious data at a malware launch point.

  • This report excludes default entries except where indicated.

  • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

  • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 76 seconds, including 7 seconds for message boxes)

ComboFix 07-10-23.2 - alfa&martusia 2007-10-27 7:52:32.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.239 [GMT 2:00]

Running from: C:\Documents and Settings\alfa&martusia\Pulpit\ComboFix.exe

* Created a new restore point

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-09-27 to 2007-10-27 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-10-27 07:50 51,200 --a------ C:\WINDOWS\NirCmd.exe

2007-10-27 07:14

2007-10-27 07:10 25,600 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\usbser.sys

2007-10-27 07:10 25,600 --a--c--- C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbser.sys

2007-10-27 07:06

2007-10-27 07:04

2007-10-27 07:04

2007-10-21 09:51

2007-10-20 22:18

2007-10-20 21:56

2007-10-20 16:04

2007-10-20 15:25 796,672 --a------ C:\WINDOWS\GPInstall.exe

2007-10-20 14:46

2007-10-19 22:02

2007-10-19 21:54

2007-10-19 13:17 2,320,896 --a------ C:\WINDOWS\system32\kernel1.exe

2007-10-19 13:13

2007-10-19 13:10

2007-10-19 12:16

2007-10-19 12:03 111,104 --a------ C:\WINDOWS\system32\uharc.exe

2007-10-16 20:56

2007-10-14 17:55

2007-10-14 17:53

2007-10-14 17:53

2007-10-14 16:47

2007-10-14 16:47

2007-10-14 16:47 1,700,352 --a------ C:\WINDOWS\system32\GdiPlus.dll

2007-10-14 16:47 974,848 --a------ C:\WINDOWS\system32\mfc70.dll

2007-10-14 16:47 638,976 --a------ C:\WINDOWS\system32\divx.dll

2007-10-14 16:47 487,424 --a------ C:\WINDOWS\system32\msvcp70.dll

2007-10-14 16:47 413,760 --a------ C:\WINDOWS\system32\mpg4c32.dll

2007-10-14 16:47 261,632 --a------ C:\WINDOWS\system32\mcdvd_32.dll

2007-10-14 16:47 24,576 --a------ C:\WINDOWS\system32\msxml3a.dll

2007-10-07 18:14

2007-10-07 17:45

2007-10-07 09:00

2007-10-07 08:31

2007-10-05 21:44

2007-10-02 13:57

2007-10-01 20:18 82,061 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\klick.dat

2007-10-01 20:18 81,549 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\klin.dat

2007-10-01 20:17

2007-10-01 20:17 6,411,808 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.dat

2007-10-01 20:17 180,512 --ahs---- C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.dat

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2007-10-27 05:18 --------- d-----w C:\Program Files\PowerArchiver

2007-10-27 05:07 --------- d-----w C:\Program Files\Kalendarz XP

2007-10-26 19:09 85,916 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox.idx

2007-10-26 19:09 17,372 --sha-w C:\WINDOWS\system32\drivers\fidbox2.idx

2007-10-24 17:45 --------- d-----w C:\Documents and Settings\alfa&martusia\Dane aplikacji\Skype

2007-10-21 16:55 --------- d-----w C:\Documents and Settings\alfa&martusia\Dane aplikacji\Winamp

2007-10-20 21:54 --------- d--h--w C:\Program Files\InstallShield Installation Information

2007-10-20 21:54 --------- d-----w C:\Program Files\Capture-A-ScreenShot

2007-10-19 11:13 --------- d-----w C:\Documents and Settings\alfa&martusia\Dane aplikacji\MSN6

2007-10-14 15:55 --------- d-----w C:\Documents and Settings\alfa&martusia\Dane aplikacji\ACD Systems

2007-10-05 19:44 --------- d-----w C:\Documents and Settings\alfa&martusia\Dane aplikacji\BESTplayer

2007-09-25 15:55 --------- d-----w C:\Program Files\Kolekcja Klasyki

2007-09-24 18:09 163,644 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\secdrv.sys

2007-09-24 16:43 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe

2007-09-23 14:23 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared

2007-09-19 15:44 56,360 ----a-w C:\WINDOWS\system32\WBHELP2.DLL

2007-09-18 13:06 --------- d-----w C:\Program Files\Rockstar Games

2007-09-18 12:48 --------- d-----w C:\Program Files\DAEMON Tools

2007-09-17 15:11 685,816 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys

2007-09-16 14:52 43,520 ----a-w C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt03.dll

2007-09-14 13:30 --------- d-----w C:\Program Files\NAPI-PROJEKT

2007-09-09 13:58 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\DirectX

2007-09-05 10:57 --------- d-----w C:\Program Files\Ahead

2007-09-05 10:56 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Ahead

2007-09-03 12:35 966,656 ----a-w C:\WINDOWS\system32\VSFilter.dll

2007-09-02 08:21 --------- d-----w C:\Documents and Settings\alfa&martusia\Dane aplikacji\PC Tools

2007-08-31 14:57 --------- d-----w C:\Program Files\SystemRequirementsLab

2007-08-30 13:43 --------- d-----w C:\Documents and Settings\alfa&martusia\Dane aplikacji\vlc

2007-08-30 13:42 --------- d-----w C:\Program Files\VideoLAN

2007-08-29 16:23 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Skype

2007-08-29 15:26 --------- d-----w C:\Documents and Settings\alfa&martusia\Dane aplikacji\iWin

2007-08-09 11:26 20,480 ----a-w C:\WINDOWS\system32\ac3config.exe

2007-07-30 17:19 92,504 -c--a-w C:\WINDOWS\system32\cdm.dll

2007-07-30 17:19 549,720 -c--a-w C:\WINDOWS\system32\wuapi.dll

2007-07-30 17:19 53,080 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

2007-07-30 17:19 43,352 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups2.dll

2007-07-30 17:19 325,976 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wucltui.dll

2007-07-30 17:19 203,096 -c--a-w C:\WINDOWS\system32\wuweb.dll

2007-07-30 17:19 1,712,984 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wuaueng.dll

2007-07-30 17:18 33,624 ----a-w C:\WINDOWS\system32\wups.dll

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries & legit default entries are not shown

[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects{25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50]

"SoundMan"="SOUNDMAN.EXE" [2006-11-17 05:42 C:\WINDOWS\soundman.exe]

"AVP"="C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe" [2007-06-28 12:51]

"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2005-01-12 03:01]

"TkBellExe"="C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" [2007-07-02 08:33]

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NVMCTRAY.DLL" [2001-10-16 13:03]

"Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-05-10 16:36]

"AQQ"="C:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\AQQ.exe" [2007-02-28 14:18]

"STYLEXP"="C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe" [2006-05-24 20:31]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoResolveSearch"=1 (0x1)

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]

"appinit_dlls"=C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

R3 3xHybrid;TV-Station DVR service;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\3xHybrid.sys

R3 klim5;Kaspersky Anti-Virus NDIS Filter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\klim5.sys

R3 TNET1130;D-Link AirPlus XtremeG+ Wireless Adapter;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\GPlus.sys

S3 Cap7134;AVerMedia, AVerTV WDM Video Capture (Silicon);C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\Cap7134.sys

S3 PhTVTune;Cap7134 TVTuner;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PhTVTune.sys

*Newly Created Service* - CATCHME

.

Contents of the 'Scheduled Tasks' folder

"2007-10-21 07:00:00 C:\WINDOWS\Tasks\rpc.job"

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1232 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-10-27 08:01:20

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2007-10-27 8:02:55

.

--- E O F ---

Złączono Posta : 30.10.2007 (Wto) 7:07

już teraz ,to nawet mi się ,cały system ładuję długooo /jak włączam kompa/ to czekam ok 4-6 min żeby mi się załadował windows :evil: natomiast kiedy już się załaduję ,i np; gra radio z kalendarzyka,i chce wejśc /otworzyć/ przeglądarkę internetową,to wszystko zwalnia,przycina się,radio przerywa,po prostu,tak jak by,coś dużo pamięci pobierało :roll: co mam robić,czy coś w tych logach zauważyliście do wyrzucenia,itp; :!: :frowning:

Złączono Posta : 01.11.2007 (Czw) 13:01

nie wiem po co te logi dałem,jak nic nie odpowiedział :mrgreen: zrobiłem format,więc temat do zamknięcia :!: pozdr...