Wyskakujace okno


(system) #1

Witajcie

Podczas gdy moj komputer jest podlaczony do internetu od czyasu do czasu wyskakuje mi okno z jakas strona gdzie mozna pograc w karty.

Oczwiscie nie mam ochoty grac w jakies karty.

Co zrobic aby cos takiego sie nie pojawialo.

Pracuje na przegladarce Internet Exolorer 6.

Pozdrawiam


(123448) #2

zainstaluj firewall np. Kerio i niech blokuje ci wyskakujące reklamy ;]

ewentualnie może być to spyware a wtedy log z hijack this 8)


(Qbek50) #3

przeskanuj dysk tym i wywal wszystko :

SpyBot - Search & Destroy v1.4 PL

http://www.see-cure.de/files/spybotsd14.exe

Ad-aware SE Personal 1.06

ftp://ftp.download.com/pub/windows/aawsepersonal.exe

PestPatrol

http://download.zonelabs.com/bin/free/p … olHome.exe

potem wrzuc log z HijackThis 8)

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654


(system) #4
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:00:42, on 2005-09-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\sf\sf.exe

C:\WINDOWS\eyn.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\zuoq\zuoqm.exe

C:\PROGRA~1\ezula\mmod.exe

C:\PROGRA~1\Web Offer\wo.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\zuoq\zuoqa.exe

C:\WINDOWS\system32\HPMProp.bin

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Adam\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.906\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.searchforit.com/searchbar

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchforit.com/searchbar

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.hp.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.searchforit.com/searchbar

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchforit.com/searchbar

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.searchforit.com/searchbar

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.searchforit.com/searchbar

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: F1 Organizer Class - {00000EF1-0786-4633-87C6-1AA7A44296DA} - C:\WINDOWS\system32\ATPART~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: Replace Search Ctl - {832BEBED-C3DA-4534-A2C2-B2FFF220C820} - C:\WINDOWS\system32\replaceSearch.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Cas - {B5F3970B-745E-46AC-B890-E08F69777D80} - C:\WINDOWS\system32\ca2.dll (file missing)

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: NavHelper Class - {C1E58A84-95B3-4630-B8C2-D06B77B7A0FC} - C:\Program Files\NavExcel\NavHelper\v2.0.4c\NHelper.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UpdateManager] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [eabconfg.cpl] C:\Program Files\HPQ\Quick Launch Buttons\EabServr.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [Cpqset] C:\Program Files\HPQ\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ChangeResolution] C:\Documents and Settings\Adam\ChangeResolution.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [Device Detector] DevDetect.exe -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sf] C:\Program Files\sf\sf.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eyn] C:\WINDOWS\eyn.exe

O4 - HKCU\..\Run: [zuoq] C:\PROGRA~1\COMMON~1\zuoq\zuoqm.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eZmmod] C:\PROGRA~1\ezula\mmod.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eZWO] C:\PROGRA~1\Web Offer\wo.exe

O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0990741E-91A9-4A21-89DD-5D95EB720CE7}: NameServer = 217.30.137.200,217.30.129.149

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0990741E-91A9-4A21-89DD-5D95EB720CE7}: NameServer = 217.30.137.200,217.30.129.149

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0990741E-91A9-4A21-89DD-5D95EB720CE7}: NameServer = 217.30.137.200,217.30.129.149

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe


[b]Zgodnie z umowa wysylam.

Niewiem tylko czy zrobilem to jak nalezy.

Pozdrawiam[/b]

(Mancunian) #5

Zainstaluj Kerio Personal Firewall 4.2.0. Gdy zainstalujesz, ustaw, aby blokowano wyskakujące okna.


(system) #6

Zainstalowalem i zablokowalem, czy cos jeszcze musze zrobic?


(Juzio77) #7

Pierwej poradziłbym Ci zmiane przeglądarki. Nie ma chyba gorszej i mniej bezpiecznej niż IE.

Pozdrawiam.


(system) #8

a co proponujesz?


(Magik) #9

Co do przeglądarki, masz do wyboru

Firefox

http://www.dobreprogramy.com/index.php?dz=2&id=543&t=30

Opera

http://www.dobreprogramy.com/index.php? … =1218&t=17

  • spolszczenie

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=739&t=39

Ewentualnie nakładki na IE

Avant Browser

http://www.dobreprogramy.com/index.php?dz=2&id=401&t=67

Maxthon

http://www.dobreprogramy.com/index.php?dz=2&id=510&t=67

Co do loga, to poczekaj, aż ktoś go sprawdzi, bo zdaje mi się, że masz trochę syfu.

I nie pytaj się, co jest lepsze, bo co użytkownik, to inna opinia. Najlepiej sam wypróbuj lub też poszukaj na forum tematów o tym, bo było tego sporo.

I proszę innych, nie zaczynajcie licytacji “lepsza Opera, lepszy Firefox”, bo w końcu zapomnicie, czego dotyczy problem i kolega nic nie poprawi sobie w systemie.


(system) #10

cos tam slyszalem o OPERA, czy warta jest uwagi??


(lazikar) #11

Warta, choć nie tak jak Firefox. ;]


(123448) #12

jak dla kogo…8) nie każdy woli FF :roll:


(lazikar) #13

Ok jesli chodzi o przeglądarki to nie zaczynajmy wojny. EOT


(system) #14

Ok mam Opere i nic, co jakiś czas i tak włącz mi się IE z jakąś tam stronką. Gdzie w Kerio mogę zablokować adres, tak aby mi się wcale nie włączał.

Pozdrawiam

PS. a co z tym moim logo


(Gutek) #15
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu.

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:


(system) #16

Sory że jestem taki upierdliwy, ale jak zrobić aby wyłączyć przywracanie systemu w XP oraz jak zrestartować do trybu awaryjnego?

Jeżeli jest może na forum jakaś instrukcja prowadząca krok po kroku to chętnie bym się z nią zapoznał.

Pozdrawiam

i przepraszam za kłopoty.

ADAM


(lazikar) #17

Mój Komputer prawym>>Własciwosci>>Przywracanie

Awaryjny

Restart kompa i przy uruchamianiu F8 bedziesz miał opcje. :slight_smile: