Wyskakujące rekalmy


(beataku) #1

http://www.wklej.org/id/918547/

http://www.wklej.org/id/918550/

To są moje linki z OTL. Proszę o pomoc.


(Atis) #2
  1. W panelu sterowania odinstaluj:

TUTO4PC

RelevantKnowledge

Ask Toolbar

Babylon Chrome Toolbar

McAfee Security Scan

  1. Pobierz AdwCleaner

Zamknij przeglądarkę internetową.

Uruchom AdwCleaner i kliknij Usuń.

  1. Kliknij Skanuj i pokaż nowy log.

(Acorus) #3

Odinstaluj Babylon Chrome Toolbar,McAfee Security Scan Plus,TUTO4PC.Wyłącz przegladarki.

Użyj AdwCleaner http://general-changelog-team.fr/fr/dow … adwcleaner z funkcji Delete(w przypadku Visty/Windows7 uruchom z prawokliku jako Administrator).

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt. Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie. Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem kliknij (Skanuj).

Pokaż nowy log OTL.txt oraz raport z usuwania.


(beataku) #4

link OTL txt.

http://www.wklej.org./id/918686/

Raport z usuwania

All processes killed

========== OTL ==========

Error: No service named supt4pc_pl_1 was found to stop!

Service\Driver key supt4pc_pl_1 not found.

File C:\Users\BEATA\AppData\Local\tuto4pc_pl_1\supt4pc_pl_1.exe not found.

Error: No service named RelevantKnowledge was found to stop!

Service\Driver key RelevantKnowledge not found.

File C:\Program Files (x86)\RelevantKnowledge\rlservice.exe not found.

Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} not found.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}\ not found.

File C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll not found.

Registry value HKEY_USERS\S-1-5-21-3413964584-1768734902-2983301047-1000\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} not found.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}\ not found.

File C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll not found.

Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ not found.

Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ApnUpdater not found.

File C:\Program Files (x86)\Ask.com\Updater\Updater.exe not found.

Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\NWEReboot deleted successfully.

Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ROC_roc_ssl_v12 deleted successfully.

Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Tutorials not found.

File C:\Program Files (x86)\TUTO4PC\tuto4pc_pl_1.exe not found.

Registry value HKEY_USERS\S-1-5-19\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\mctadmin deleted successfully.

Registry value HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\mctadmin deleted successfully.

Folder C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\RelevantKnowledge\ not found.

Folder C:\Users\BEATA\AppData\Local\supt4pc_pl_1\ not found.

Folder C:\Users\BEATA\AppData\Local\tuto4pc_pl_1\ not found.

Folder C:\Program Files (x86)\TUTO4PC\ not found.

C:\Windows\SysWOW64\secushr.dat moved successfully.

========== COMMANDS ==========

[EMPTYTEMP]

User: All Users

User: BEATA

->Temp folder emptied: 4257923288 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 790466077 bytes

->Java cache emptied: 551204 bytes

->FireFox cache emptied: 90505730 bytes

->Google Chrome cache emptied: 361794573 bytes

->Flash cache emptied: 140101 bytes

User: Default

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

->Flash cache emptied: 56504 bytes

User: Default User

->Temp folder emptied: 0 bytes

->Temporary Internet Files folder emptied: 0 bytes

->Flash cache emptied: 0 bytes

User: Public

%systemdrive% .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot% .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32 .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32 (64bit) .tmp files removed: 0 bytes

%systemroot%\System32\drivers .tmp files removed: 0 bytes

Windows Temp folder emptied: 276870316 bytes

%systemroot%\sysnative\config\systemprofile\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files folder emptied: 381396 bytes

RecycleBin emptied: 2331304363 bytes

Total Files Cleaned = 7 734,00 mb

OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 01082013_201154

Files\Folders moved on Reboot…

C:\Users\BEATA\AppData\Local\Temp\FXSAPIDebugLogFile.txt moved successfully.

File\Folder C:\Users\BEATA\AppData\Local\Temp~DF17BD7434CA69FF7F.TMP not found!

File\Folder C:\Users\BEATA\AppData\Local\Temp~DF99D54BE84FD6872F.TMP not found!

File\Folder C:\Users\BEATA\AppData\Local\Temp~DFAEF688DF739F353F.TMP not found!

File\Folder C:\Users\BEATA\AppData\Local\Temp~DFCCE36597C7AEE2A0.TMP not found!

C:\Users\BEATA\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ljoxmgz5.default\startupCache\startupCache.4.little moved successfully.

C:\Users\BEATA\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ljoxmgz5.default\Cache_CACHE_001_ moved successfully.

C:\Users\BEATA\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ljoxmgz5.default\Cache_CACHE_002_ moved successfully.

C:\Users\BEATA\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ljoxmgz5.default\Cache_CACHE_003_ moved successfully.

C:\Users\BEATA\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ljoxmgz5.default\Cache_CACHE_MAP_ moved successfully.

C:\Users\BEATA\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\ljoxmgz5.default_CACHE_CLEAN_ moved successfully.

File move failed. C:\Windows\temp_avast_\Webshlock.txt scheduled to be moved on reboot.

File move failed. C:\Windows\temp\TmpFile1 scheduled to be moved on reboot.

PendingFileRenameOperations files…

Registry entries deleted on Reboot…


(Acorus) #5

Pokaż nowy OTL.txt


(beataku) #6

Czy o to chodzi?

http://www.wklej.org/id/918709/

http://www.wklej.org/id/918710/


(Acorus) #7

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt.W OTL użyj opcji Sprzątanie.

Zainstaluj aktualizacje do programow wskazanych przez Security Check

analiza-dezynfekcja-zestaw-narzedzi-nieingerencyjnych-t485632.html jako out of date.


(beataku) #8

Wielkie dzięki. Kłopot z głowy. Pozdrawiam