Wyskakujące reklamy, okna i paski po bokach


(TajemnikTV) #1

Witam serdecznie, 


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoCDBurning] 0
HKLM\...\Policies\Explorer: [NoViewContextMenu] 0
GroupPolicy: Zasady grupy  Chrome wykryto ======= UWAGA
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Zasada ograniczeń ======= UWAGA
HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Zasada ograniczeń ======= UWAGA
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - {483830EE-A4CD-4b71-B0A3-3D82E62A6909} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1316768636-1741769467-2802711591-1002 - {AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1316768636-1741769467-2802711591-1002-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0 - {AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B} URL =
Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} -  Brak pliku
2015-09-03 14:35 - 2015-09-03 14:35 - 00000102 _____ C:\ProgramData\{262E20B8-6E20-4CEF-B1FD-D022AB1085F5}.dat
2015-09-04 20:32 - 2015-04-17 15:49 - 00000000 ____ D C:\AdwCleaner
2013-02-07 20:17 - 2013-02-07 20:17 - 0005073 _____ () C:\ProgramData\bzoyeojg.eew
Task: {1ABAFD9B-EDEB-4916-991D-F4BBF99EAF18} - System32\Tasks\{69099FCD-8D3A-457F-A4A0-99137A1E4484} = pcalua.exe -a "C:\Program Files\JoWooD\Gothic 3 - Zmierzch Bogow\g3fg_106_pl.exe" -d "C:\Program Files\JoWooD\Gothic 3 - Zmierzch Bogow"
Task: {347DDEBF-3D71-4AA7-916F-4988E63F139F} - System32\Tasks\{D8D90637-76AC-4A05-A1BE-FA162CFCC203} = C:\Program Files\Wesola_Szkola_2\wesola_szkola_2.exe
Task: {3680F6EF-1133-457D-A9F2-E4198162AAF8} - System32\Tasks\{FA43D617-D9E2-4079-9ED5-58D4E8F828AE} = pcalua.exe -a "C:\Users\Ada i Gelo\Downloads\ts3installhelper_monkey_dla_vista_i_seven_www.przeklej.pl.exe" -d "C:\Users\Ada i Gelo\Downloads"
Task: {39E7D104-9CA5-4F93-9279-C27925056829} - System32\Tasks\{F7FC81A1-3BB2-4077-BCA8-9139F01E79A5} = pcalua.exe -a "C:\Users\Ada i Gelo\Downloads\setup.exe" -d "C:\Users\Ada i Gelo\Downloads"
Task: {3A604BF0-9BBC-4A8D-87E3-9606647D2E29} - System32\Tasks\{A19D657E-BAA2-4548-87EE-0825A0F5550D} = pcalua.exe -a "C:\Users\Ada i Gelo\Pobrane z Internetu\TS3 Install Helper Monkey\InstallHelper.exe" -d "C:\Users\Ada i Gelo\Pobrane z Internetu\TS3 Install Helper Monkey"
Task: {3BA268B2-B7CD-425E-8205-5D5899A20485} - System32\Tasks\RealUpgradeLogonTaskS-1-5-21-1316768636-1741769467-2802711591-1002 = C:\Program Files\Real\RealUpgrade\RealUpgrade.exe
Task: {3E26C117-F8FB-461C-BE7C-B37D454D4C25} - \AdobeFlashPlayerUpdate - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {42DF1250-D227-4D6C-A85F-1733961895CB} - System32\Tasks\{5A22BB55-DAE4-4394-8E2A-4B6B5753370C} = pcalua.exe -a "C:\Program Files\Mad Scientist Productions\TS3 Install Helper Monkey\InstallHelper.exe" -d "C:\Users\Ada i Gelo\Downloads" -c "C:\Users\Ada i Gelo\Downloads\LianaSims3_MiniDress_230809.package"
Task: {47E4DC08-BD36-472A-ACA3-21FC22F28999} - \AdobeFlashPlayerUpdate 2 - Brak pliku ==== UWAGA
Task: {869B398E-C5F7-4B3E-9AAC-5E0340DB1D9A} - System32\Tasks\RNUpgradeHelperResumePrompt_Ada i Gelo = C:\Users\Ada i Gelo\AppData\Roaming\Real\Update\UpgradeHelper\RealPlayer\9.01\rnupgagent.exe
Task: {8C5B86E6-D433-4BFE-93F4-0DB67F471F1D} - System32\Tasks\Adobe Acrobat Update Task = C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2015-07-07] (Adobe Systems Incorporated)
Task: {95D30421-CB1C-4601-A9F2-3366C930B93A} - System32\Tasks\RealUpgradeScheduledTaskS-1-5-21-1316768636-1741769467-2802711591-1002 = C:\Program Files\Real\RealUpgrade\RealUpgrade.exe
Task: {9EC2C08A-CD27-4649-BEFA-3F909C528D6F} - System32\Tasks\{2988B961-FA5B-41BD-8A3C-A62AC31BC179} = pcalua.exe -a C:\Windows\system32\AxSWindC.cpl -c Alcohol iSCSI Sharing Center
Task: {A75FAF54-D79A-432F-965A-7A139B37A5D5} - System32\Tasks\{8CBB6616-7120-433D-A5E9-641E4A53EBEE} = pcalua.exe -a "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\LdR_Alcohol_r.exe" -d "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120"
Task: {B1721414-8A25-4ABF-B1F8-52E3E244C297} - System32\Tasks\{25B7785C-B43C-4634-A589-9E9030348EFB} = C:\Program Files\Wesola_Szkola_2\wesola_szkola_2.exe
Task: {D9C166DF-8FE9-4CEE-9699-7130C4BC004B} - System32\Tasks\{4AC392A2-44BD-4147-A849-590779CC3236} = pcalua.exe -a C:\Users\Gelo\Desktop\MinecraftZyczu.exe -d C:\Users\Gelo\Desktop
Task: {F668F627-86D2-4EA6-A538-410A58CA4ED7} - System32\Tasks\{2AA861B0-0642-4369-9991-33E3B145D00A} = pcalua.exe -a "C:\Users\Ada i Gelo\Downloads\AutoLoader_LdR_Alcohol_retail_Alcohol.2.0.1.2033\AutoLoader_LdR_Alcohol_r.exe" -d "C:\Users\Ada i Gelo\Downloads\AutoLoader_LdR_Alcohol_retail_Alcohol.2.0.1.2033"
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.


(TajemnikTV) #3

Fixlog: http://wklej.org/id/1790479/


(Atis) #4

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Dysk przeskanuj ESET Online Scanner

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj:

Adobe Reader X

Adobe Shockwave Player 11.5

Java 7 Update 67

Zainstaluj:

Java 8 Update 60

Adobe Reader XI 11.0.12