Wyskakujące reklamy (strong signal)


(Lar3do) #1

Nie wiem jakim cudem mi to się wgrało ale denerwuje i to bardzo. Non stop włączają się reklamy. nie da się normalnie funkcjonować. Wklejam logi

 

http://www.wklej.org/id/1713839/

http://www.wklej.org/id/1713841/

http://www.wklej.org/id/1713842/


(Atis) #2

Odinstaluj Akamai NetSession Interface.

Użyj MCPR.exe: http://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/SupportTools/MCPR/MCPR.exe

http://service.mcafee.com/FAQDocument.aspx?id=TS101331

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CloseProcesses:
HKU\S-1-5-21-169757757-1851614536-1788531808-1002\...\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] => C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashUtil32_17_0_0_169_Plugin.exe [927920 2015-04-14] (Adobe Systems Incorporated)
HKU\S-1-5-21-169757757-1851614536-1788531808-1002\...\Policies\Explorer: [] 
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
CHR HKU\S-1-5-21-169757757-1851614536-1788531808-1002\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://q.search-simple.com/?affID=bl_fc00b8e7-e274-44db-8d8f-095b61b977ea
HKU\S-1-5-21-169757757-1851614536-1788531808-1002\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://q.search-simple.com/?affID=bl_fc00b8e7-e274-44db-8d8f-095b61b977ea
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://q.search-simple.com/?affID=bl_fc00b8e7-e274-44db-8d8f-095b61b977ea&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://q.search-simple.com/?affID=bl_fc00b8e7-e274-44db-8d8f-095b61b977ea&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> {0ECDF796-C2DC-4d79-A620-CCE0C0A66CC9} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-169757757-1851614536-1788531808-1002 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://q.search-simple.com/?affID=bl_fc00b8e7-e274-44db-8d8f-095b61b977ea&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-169757757-1851614536-1788531808-1002 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://q.search-simple.com/?affID=bl_fc00b8e7-e274-44db-8d8f-095b61b977ea&q={searchTerms}
BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll No File
BHO-x32: Strong Signal -> {c723a437-2eaf-466d-a95b-3fa0966bf88c} -> C:\Program Files (x86)\Strong Signal\Extensions\c723a437-2eaf-466d-a95b-3fa0966bf88c.dll No File
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll No File
Toolbar: HKLM - No Name - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No File
Toolbar: HKLM - No Name - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - No File
FF HKLM-x32\...\Thunderbird\Extensions: [msktbird@mcafee.com] - C:\Program Files\McAfee\MSK
CHR Extension: (Strong Signal) - C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\kmflphdpkoolcmmpgmmlhdghcdjondmd [2015-05-16]
CHR Extension: (Bookmark Manager) - C:\Users\admin\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 2\Extensions\gmlllbghnfkpflemihljekbapjopfjik [2015-05-16]
R2 Service Mgr StrongSignal; C:\ProgramData\0780f478-67ce-4ec3-98db-39a65f4618ce\PluginContainer.exe [556304 2015-05-17] ()
R2 Update Mgr StrongSignal; C:\Program Files (x86)\Common Files\0780f478-67ce-4ec3-98db-39a65f4618ce\updater.exe [478992 2015-05-17] ()
S3 esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
C:\ProgramData\0780f478-67ce-4ec3-98db-39a65f4618ce
C:\Program Files (x86)\Common Files\0780f478-67ce-4ec3-98db-39a65f4618ce
2015-05-17 14:48 - 2015-05-17 14:48 - 00000000 ____ D () C:\Program Files (x86)\Strong Signal
2015-05-16 15:24 - 2015-05-17 14:39 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-169757757-1851614536-1788531808-1002_Classes\CLSID\{0B628DE4-07AD-4284-81CA-5B439F67C5E6}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\acad.exe /Automation No File
CustomCLSID: HKU\S-1-5-21-169757757-1851614536-1788531808-1002_Classes\CLSID\{149DD748-EA85-45A6-93C5-AC50D0260C98}\localserver32 -> C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\acad.exe No File
Task: {1F6CD791-44CB-47D5-B576-4819B3D1AED8} - \3273c73f-99bb-470d-94fd-24a02ec3aa15-2 No Task File <==== ATTENTION
Task: {29C35B43-622D-4D1E-8787-D75A54EF57CC} - System32\Tasks\{7DE0ABFA-8CC5-4410-AD10-697C65501650} => pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\Foxtab\1.8.12.0\uninstall.exe"
Task: {35176954-E71B-406C-9340-9717E3F8494D} - \1d4a3829-faa7-45cb-9d76-e14fe66d751a-4 No Task File <==== ATTENTION
Task: {37ED8214-CD0C-46F5-8E0C-8DC8BB6C3C3C} - \38fc4976-1daf-4226-adeb-ac3e7d29e0d4-4 No Task File <==== ATTENTION
Task: {407A69BD-4A6E-4535-9E8D-9A11B892E577} - \3273c73f-99bb-470d-94fd-24a02ec3aa15-6 No Task File <==== ATTENTION
Task: {452C7D59-DB7B-497C-9EC3-DFA98A4F5388} - \3273c73f-99bb-470d-94fd-24a02ec3aa15-11 No Task File <==== ATTENTION
Task: {7D321668-065A-435B-9139-E996478B2AAC} - \3273c73f-99bb-470d-94fd-24a02ec3aa15-5_user No Task File <==== ATTENTION
Task: {8BF8A50E-844E-4746-801A-6DC061DC2BF5} - \3273c73f-99bb-470d-94fd-24a02ec3aa15-1 No Task File <==== ATTENTION
Task: {A5315244-8BE0-4939-8280-5D64148293CA} - \3273c73f-99bb-470d-94fd-24a02ec3aa15-5 No Task File <==== ATTENTION
Task: {CAEA37AE-B54C-4FF4-BC8F-D68603AD12E9} - \3273c73f-99bb-470d-94fd-24a02ec3aa15-4 No Task File <==== ATTENTION
Task: {CF2B4622-7260-4CE1-972B-B3B9708A0AAE} - \3273c73f-99bb-470d-94fd-24a02ec3aa15-3 No Task File <==== ATTENTION
Task: {EB6328E2-37DA-4A01-8D0A-449AFD520DF0} - \3273c73f-99bb-470d-94fd-24a02ec3aa15-7 No Task File <==== ATTENTION
Task: {F4081B25-D67B-40A5-AF28-6B62DC345214} - System32\Tasks\{4F867A1E-11D0-46F2-8DBE-FAB98DF5CA0A} => pcalua.exe -a "C:\Program Files (x86)\Torntv V9.0\Uninstall.exe" -c /fcp=1
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition i Shortcut.


(Lar3do) #3

http://www.wklej.org/id/1714214/


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKU\S-1-5-21-169757757-1851614536-1788531808-1002\...\Run: [Akamai NetSession Interface] => "C:\Users\admin\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe"
SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
DeleteQuarantine:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Przywracanie systemu i kopie w tle

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj:

Adobe Flash Player 17 NPAPI

Adobe Reader XI

Java 7 Update 45

Zainstaluj:

Flash Player 17.0.0.188 NPAPI

Adobe Reader XI 11.0.11

Java 8 Update 45