Wyskakujące reklamy w Internet Explorer


(Piotrowski Lech) #1

hej,

 

Mam problem z samoistnie włączającymi się reklamami w IE:


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
HKLM-x32\...\Run: [vdultimate_chrome] => C:\ProgramData\VideoDownloaderUltimate\Chrome\vdultimate.exe [954368 2014-04-08] (Link64 GmbH)
Startup: C:\Users\piotrowl\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\mshta.lnk
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKCU - DefaultScope {DEADBEEF-CAFE-DEAD-BEEF-CAFE00000001} URL = 
SearchScopes: HKCU - {DEADBEEF-CAFE-DEAD-BEEF-CAFE00000001} URL = 
Handler: x-owacid - {0215258f-f0a8-49de-bf1b-0ff02eda8807} - No File
Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - No File
Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - No File
Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - No File
Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - No File
Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - No File
Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - No File
Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - No File
Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - No File
Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - No File
Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - No File
Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - No File
Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - No File
Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - No File
Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - No File
Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - No File
Filter: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - No File
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
C:\AdwCleaner
C:\ProgramData\VideoDownloaderUltimate

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Piotrowski Lech) #3

Fixlog:


(Atis) #4

Skasuj folder C:\FRST


(Piotrowski Lech) #5

Zadziałało dzięki!