Wyskakujące reklamy


(Basiagawron) #1

Witam

Mam problem z wyskakującymi reklamami spowodowanymi przez Solution Real.

Nie mam dobrej wiedzy informatycznej i proszę o pomoc.

Zrobiłam już te jakieś logi (nie wiem czy dobrze):

http://www.wklej.org/id/1666734/

http://www.wklej.org/id/1666742/

http://www.wklej.org/id/1666743/

Proszę o pomoc


(Atis) #2

W panelu sterowania odinstaluj SpyHunter 4 i McAfee Security Scan Plus.

Usuń szkodliwe rozszerzenie Solution Real w przeglądarce Firefox

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/#utm_source=instalki&utm_medium=installer&utm_campaign=instalki
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/#utm_source=instalki&utm_medium=installer&utm_campaign=instalki
HKU\S-1-5-21-3835424416-2645525533-1777297344-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/#utm_source=instalki&utm_medium=installer&utm_campaign=instalki
SearchScopes: HKLM -> {755DB651-7812-46A9-8984-9F065DD7BC73} URL = http://www.amazon.co.uk/s/ref=azs_osd_ieauk?ie=UTF-8&tag=hp-uk3-vsb-21&link_code=qs&index=aps&field-keywords={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> {755DB651-7812-46A9-8984-9F065DD7BC73} URL = http://www.amazon.co.uk/s/ref=azs_osd_ieauk?ie=UTF-8&tag=hp-uk3-vsb-21&link_code=qs&index=aps&field-keywords={searchTerms}
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3835424416-2645525533-1777297344-1001 -> {755DB651-7812-46A9-8984-9F065DD7BC73} URL = http://www.amazon.co.uk/s/ref=azs_osd_ieauk?ie=UTF-8&tag=hp-uk3-vsb-21&link_code=qs&index=aps&field-keywords={searchTerms}
Toolbar: HKLM - No Name - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No File
FF SearchEngineOrder.1: Ask Search
U4 BthAvrcpTg; No ImagePath
U4 BthHFEnum; No ImagePath
U4 bthhfhid; No ImagePath
2015-03-16 23:59 - 2015-03-17 05:43 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
Task: {DE3DF9A8-30BE-40E4-8BA5-29F8373A2BB6} - System32\Tasks\SpyHunter4Startup => C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\Spyhunter4.exe [2015-03-16] (Enigma Software Group USA, LLC.)
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.