Wyskakujące skanowanie i reklamy po włączeniu przeglądarki


(Chlopak11) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:53:10, on 2007-04-26

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\Program Files\Muiltmedia keyboard utility\2.2D\KbdAp32A.exe

F:\WINDOWS\Mixer.exe

F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

F:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

F:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

F:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

F:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

F:\Program Files\AVACS\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

F:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

F:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

F:\LDC++1.00RC1_bin\LDCPlusPlus.exe

F:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Pulpit\Do Usówania syfu,spyware\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - F:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM\..\Run: [FLMK08KB] F:\Program Files\Muiltmedia keyboard utility\2.2D\MMKEYBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] F:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "F:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "F:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [InfoData] rundll32.exe "F:\WINDOWS\system32\egvdxvnv.dll",realset

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DoNaut] "F:\Program Files\Pronaut\DoNaut\DoNaut.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "F:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Program Files\Gadu-Gadu\Powergg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = F:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: MpegTV Station PCITV Remote Control.lnk = F:\Program Files\AVACS\MpegTV Station PCITV\RemoteCtl.exe

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://F:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://F:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://F:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - F:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @F:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - F:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - F:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - F:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - F:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Radmin Server V3 (RServer3) - Unknown owner - F:\WINDOWS\system32\rserver30\RServer3.exe" /service (file missing)

jak włącze przegladarke wyskakuje jakies skanowanie i reklamy prosze o pomoc


(JNJN) #2

Proszę zmienić temat postu na konkretny,opcja zmień i popraw.JNJN


(adam9870) #3

Plik usuń ręcznie w trybie awaryjnym natomiast wpis HijackThis.

Użyj VundoFix + FixVundo + VirtumundoBeGone. Wszystkie narzędzia należy uruchomić w trybie awaryjnym.

Po wykonaniu pokaż nowy log z hjt, SilentRunners + log numer 1 z L2Mfix.