Wyskakujący bląd podczas włączania komputera m3.plugin.dll

Witam

podczas włączania komputera pojawia mi się komunikat rundll o treści :wystąpił błąd podczas ładowania C:\ PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\3.bin\M3PLUGIN.DLL nie można odnaleźć określonego modułu

poniżej zamieszczam loga z HijackThis

proszę o pomoc dziękuję :slight_smile:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:59:52, on 2009-12-06

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16791)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

c:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\PROGRA~1\HEWLET~1\Shared\HPQTOA~1.EXE

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\iPlus\iPlusManager.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqbam08.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

http://www.tattoodle.com?tid={EC93749E-C826-45bd-BEBE-C545DC45CB03}

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program

Files\MyWebSearch\bar\3.bin\MWSSRCAS.DLL (file missing)

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program

Files\Hewlett-Packard\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program

Files\Hewlett-Packard\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program

Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program

Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program

Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and

Settings\Beata\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program

Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM…\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM…\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch

Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM…\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM…\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless

Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /nodetect

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe” /WAITSERVICE

O4 - HKLM…\Run: [MyWebSearch Plugin] rundll32

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\3.bin\M3PLUGIN.DLL,UPF

O4 - HKLM…\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\3.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [iPlusManager] C:\Program Files\iPlus\iPlusChecker.exe

O4 - HKLM…\Run: [My Web Search Bar Search Scope Monitor]

“C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\3.bin\m3SrchMn.exe” /m=2 /w /h

O4 - HKLM…\Run: [internet Connection Wizard Setup Tool] C:\Program Files\Internet

Explorer\Connection Wizard\icwsetup.exe

O4 - HKLM…\Run: [sysgif32] C:\WINDOWS\Temp\wpv071254042811.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common

Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\3.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Nowe Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe”

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA

LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [nlpo_01] cmd.exe /c md "%USERPROFILE%\Ustawienia

lokalne\Temp" (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [nlpo_03] cmd.exe /c md “%SystemRoot%\System32\dllcache”

(User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [nlpo_04] cmd.exe /C move /Y

“%SystemRoot%\System32\syssetub.dll” “%SystemRoot%\System32\syssetup.dll” (User 'USŁUGA

LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [nlpo_05] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection

nlite.inf,nLiteReg (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [nlpo_06] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSection nlite.inf,S

(User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA

SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\RunOnce: [nlpo_01] cmd.exe /c md "%USERPROFILE%\Ustawienia

lokalne\Temp" (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default

user’)

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common

Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program

Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: &Search -

http://edits.mywebsearch.com/toolbaredi … p=ZRfox000

O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All

Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -

res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu &Bluetooth - C:\Program

Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Kolekcja wycinków HP - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} -

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} -

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -

C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program

Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} -

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network

Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583}

  • C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program

Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{DBE763D6-0E7E-4A33-80D7-F1408347A223}: NameServer

= 212.2.96.52 212.2.96.51

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} -

C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program

Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program

Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program

Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. -

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) -

Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: My Web Search Service (MyWebSearchService) - Unknown owner -

C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\3.bin\mwssvc.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE

Technologies - C:\Program Files\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: CLCV0 (UTSCSI) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UTSCSI.EXE

End of file - 11127 bytes

Wklej logi z wymienionych niżej narzędzi:

1. OTL, uruchom program i pod Custom Scans/Fixes wklej

Następnie przestaw Processes i Modules na All, zaznaczasz Lop Check i Purity Check , kliknij Run Scan , wklej log który powstanie ( OTL.txt ) + log Extras.txt który powstanie jako drugi.

2. GMER, zakładka Rootkit/Malware , klikasz Szukaj , po skanie Kopiuj lub Zapisz.

UWAGA Przed uruchomieniem GMER’a odinstaluj (jesli posiadasz) wszelkie programy montujące napędy wirtualne typu Alcohol , Daemon Tools , StarBurn itp, następnie usuń za pomocą SPTDinst sterownik SPTD (uruchamiasz program, jeśli wyżej wymieniony sterownik zostanie wykryty pojawi się opcja Uninstall którą wybierasz, potem OK => restart komputera).

3. System Repair Engineer, instrukcja w linku.

Logi wklej na wklejto.pl a tutaj tylko link do wklejki.

link do 1.http://wklejto.pl/49361

Chcę jednak zobaczyć wszystkie logi.

W pasek adresu FireFox’a wpisz about:config , odszukaj wpisy

PPM na nich => Resetuj.

W OTL pod Custom Scans/Fixes wklej

Kliknij Run Fix. Pokaż log z usuwania i nowy, robiony z opcji Run Scan.

link do 2. http://wklejto.pl/49367

Dodane 06.12.2009 (N) 19:40

link do 3 http://wklejto.pl/49371

Dodane 06.12.2009 (N) 19:48

po wpisaniu w przeglądarkę firefox about:config nie znalazłam wpisów , które mi podałeś. Poniżej przedstawiam, te które są podobne, ale przypuszczam , ze to nie to o co Tobie chodzilo

pref.browser.homepage.disable_button.bookmark_page;false

pref.browser.homepage.disable_button.current_page;false

prefs.converted-to-utf8;false

Dodane 06.12.2009 (N) 20:02

log z usuwania http://wklejto.pl/49375

Dodane 06.12.2009 (N) 20:13

ling do log po wygenerowany przez otl po zrobieniu run scan http://wklejto.pl/49380,

nie wygenerowało się extras.txt

czy to już wszystko? udało się naprawić?

Dodane 07.12.2009 (Pn) 18:58

Bardzo dziękuję za pomoc , już wszystko w porządku . Okienko już nie wyskakuje :slight_smile:

Dziękuję i pozdrawiam :slight_smile:

Po wpisaniu about:config tych wpisów poszukaj

PPM => Resetuj.

Potem w OTL kliknij CleanUp.

Wyłącz na chwilę przywracanie systemu - XP/Vista/Windows 7

Wykonaj pełny skan Malwarebytes Anti-Malware, jeśli coś znajdzie - usuń i wklej log.

Przeczyść dysk i rejestr CCleaner’em.

Do zniszczenia => BearShare, bo to on przywlókł ten kłopotliwy syf.