Wyskakuje alarm o ataku sieciówym i zwalnia komputer

Wyskakują mi błędy że komputer jest atakowany i adres agresora. Zauważyłem że komputer zwolnił wyraźnie i dziwnie się zachowuje.

to alarmy z kaspersky internet seciurity 6.0:

th_32769_worm_123_400lo.jpg

A oto Logi:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:10:07, on 2007-01-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe

C:\Program Files\YourWare Solutions\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Ściągnięte\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files\Free Download Manager\iefdmcks.dll

O4 - HKLM\..\Run: [kis] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] C:\Program Files\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [FreeRAM XP] "C:\Program Files\YourWare Solutions\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe" -win

O8 - Extra context menu item: Dodaj do Kaspersky Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie pliki w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczone w Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8F1BB671-BB3D-456D-BAEE-85559124575C}: NameServer = 10.0.0.2,10.0.0.16

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{8F1BB671-BB3D-456D-BAEE-85559124575C}: NameServer = 10.0.0.2,10.0.0.16

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{8F1BB671-BB3D-456D-BAEE-85559124575C}: NameServer = 10.0.0.2,10.0.0.16

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Co może być nie tak?? Za pomoc z góry dziękuje.

Log Ok, tez takie ataki mam :wink:

Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update :wink:

Wyłącz notyfikacje o ataku w Settings->Service->Interaction with user->Advanced-> "odptaszkuj :stuck_out_tongue: "Hacker attack detection. Sorki ze po angielsku ale mam kis 6.0.1.411. Albo spróbuj tą wersje zainstalować może to pomoże 8)