Wyskakuje mi błąd: Exception Processing Message c0000013 Par


(system) #1

Wiem że był już tak temat ale bardzo proszę o pomoc

Podczas startu systemu wyskakuje mi błąd:

tytuł ramki : costamcostam - Brak dysku

o treści: Exception Processing Message c0000013 Parameters 75b3bf9c 4 75b3bf9c 75b3bf9c

jak i również:

tytuł ramki: DTProAgent.exe - Nie można znaleźć składnika

o treści: Uruchomienie tej aplikacji nie powiodło się, ponieważ nie znaleziono cryptapi.dlll. Ponowne zainstalowanie aplikacji może naprawić ten problem.

Dodam też, że przed tym miałem kilka wirusów i teraz trojany atakuj mnie codziennie jak i również komputer mi muli i często z nie wiadomych przyczyn na pulpicie zostaje tylko tapeta i nic po za tym i nic nie można zrobić.

Proszę o szybką pomoc bo jestem całkiem zielony i nie wiem co mam zrobić

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:33:28, on 2008-02-09

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

E:\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\ZSSnp211.exe

C:\WINDOWS\Domino.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\regscan.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\neostrada tp\neostradatp.exe

C:\Program Files\neostrada tp\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\Program Files\neostrada tp\Watch.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe /tsr

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools] "E:\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM..\Run: [ZSSnp211] C:\WINDOWS\ZSSnp211.exe

O4 - HKLM..\Run: [Domino] C:\WINDOWS\Domino.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [osCheck] "C:\Program Files\Norton AntiVirus\osCheck.exe"

O4 - HKLM..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM..\Run: [04b0025f] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\qfyictme.dll",b

O4 - HKCU..\Run: [VS Online] "E:\VS Online\VSOnline.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Regscan] C:\WINDOWS\system32\regscan.exe

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-21-343818398-725345543-1907486330-1003..\Run: [VS Online] "E:\VS Online\VSOnline.exe" /tray (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-343818398-725345543-1907486330-1003..\Run: [Regscan] C:\WINDOWS\system32\regscan.exe (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-343818398-725345543-1907486330-1003..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe" (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-343818398-725345543-1907486330-1003..\Run: start WingMan Profiler

O4 - HKUS\S-1-5-21-343818398-725345543-1907486330-1003..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe" (User '?')

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{FA12433D-61DD-4C29-A3F9-BB7BB3043F5A}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Capture Device Service - InterVideo Inc. - C:\Program Files\Common Files\InterVideo\DeviceService\DevSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

--

End of file - 8457 bytes


(tores1977) #2

Popraw posta loga w tagi po za tym najlepiej jakbyś napisał temat w tym dziale według tych zasad

Pewno mi zaraz jakiś Moderator pojedzie że sie mu wcinam w robotę ale nie mogłem sie powstrzymać :smiley:

A kompa masz zasyfionego wiec prządek by sie zdał na pierwszy rzut oka

trojan?

[\*]O4 - HKLM..\Run: [Domino] C:\WINDOWS\Domino.exe[\*]

ale poczekaj na kogoś mądrzejszego odemnie