Wyskaujące okienko


(King89) #1

Witam, od pewnego czasu wyskakuje mi okienko, podczas rozmowy gg czy oglądania filmu.

Zrobiłem LOGA programem HijackTHIS

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:21:37, on 2007-12-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files [D]\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

D:\Program Files [D]\BitSpirit\BitSpirit.exe

C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe

D:\Program Files [D]\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\Program Files [D]\Free Ram XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRuntime\mRouterConfig.exe

C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRuntime\mRouterRuntime.exe

F:\Tyśka\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

D:\Program Files [D]\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files [D]\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://cache.prospect.pl/auto.pac

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: rightonads optimizer - {10F3E8BD-257A-4702-A2F5-DC02055B068C} - C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: optimizer by rightonadz - {AB71E94E-3DC4-41eb-BBD5-31E82C9FD1D4} - C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PC Suite for Smartphones] "D:\Program Files [D]\PC Suite W950i\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] D:\Program Files [D]\Nokia PC Suit\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchList] D:\Program Files [D]\Pinnacle\LaunchList.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CBitSpirit] "D:\Program Files [D]\BitSpirit\BitSpirit.exe" /start /nosplash

O4 - HKLM\..\Run: [Siemens SmartSync - ScheduleSync] D:\PROGRA~1\Siemens\SMARTS~1\SCHEDU~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [postSetupCheck] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll" DllStart

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Program Files [D]\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Program Files [D]\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [FreeRAM XP] "D:\Program Files [D]\Free Ram XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe" -win

O4 - HKCU\..\Run: [mRouterConfig] "C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRuntime\mRouterConfig.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] F:\Tyśka\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\OFFICE~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - D:\Program Files [D]\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BF59196B-188F-4E7F-957D-5A5240FCB958}: NameServer = 89.234.193.2,89.234.192.19

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - D:\Program Files [D]\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\Program Files [D]\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe


--

End of file - 6563 bytes

Skanowałem ad-aware i spybot, nie dało nic, używam najnowszego firefox

Proszę o pomoc


(Gutek) #2

Użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2 , oczywiście w trybie awaryjnym i po tym - Daj log z ComboFix


(King89) #3
ComboFix 07-12-21.4 - King89 2007-12-30 20:45:49.1 - NTFSx86

(Gutek) #4

Wklej do Notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll

C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{10F3E8BD-257A-4702-A2F5-DC02055B068C}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{AB71E94E-3DC4-41eb-BBD5-31E82C9FD1D4}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo


(King89) #5
ComboFix 07-12-21.4 - King89 2007-12-30 22:03:45.2 - NTFSx86

(Gutek) #6

Log Ok


(King89) #7

no tak, ale problem nadal jest :frowning:


(King89) #8
SDFix: Version 1.120


Run by King89 on 2007-12-31 at 15:44


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


No Trojan Files Found


Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


catchme 0.3.1333.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-12-31 15:50:20

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS


scanning hidden processes ...


IPC error: 2 Nie można odnaleźć określonego pliku.

scanning hidden services & system hive ...


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg]

"s1"=dword:2df9c43f

"s2"=dword:110480d0

"h0"=dword:00000002


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04]

"p0"="D:\Program Files [D]\Alcohol 120\"

"h0"=dword:00000001

"ujdew"=hex:92,4b,be,09,1c,6c,65,d8,5b,dd,27,14,8f,f9,d7,19,79,0d,81,00,37,..


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4]

"p0"="D:\Program Files [D]\DAEMON Tools\"

"h0"=dword:00000000

"khjeh"=hex:5f,7b,d9,85,0c,ad,b7,62,7a,49,25,05,d3,0f,16,36,06,0f,4e,3a,15,..


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001]

"a0"=hex:20,01,00,00,5b,cf,8d,79,10,6b,f8,94,57,25,9d,94,3d,03,f6,83,4d,..

"khjeh"=hex:5c,1f,fc,72,78,76,79,fd,9e,05,3e,ea,17,33,5f,92,36,10,cb,80,72,..


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40]

"khjeh"=hex:69,ef,4d,80,a2,1f,91,05,fc,6f,a6,31,aa,84,a8,cd,6a,84,5e,1b,88,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04]

"p0"="D:\Program Files [D]\Alcohol 120\"

"h0"=dword:00000001

"ujdew"=hex:92,4b,be,09,1c,6c,65,d8,5b,dd,27,14,8f,f9,d7,19,79,0d,81,00,37,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4]

"p0"="D:\Program Files [D]\DAEMON Tools\"

"h0"=dword:00000000

"khjeh"=hex:5f,7b,d9,85,0c,ad,b7,62,7a,49,25,05,d3,0f,16,36,06,0f,4e,3a,15,..


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001]

"a0"=hex:20,01,00,00,5b,cf,8d,79,10,6b,f8,94,57,25,9d,94,3d,03,f6,83,4d,..

"khjeh"=hex:5c,1f,fc,72,78,76,79,fd,9e,05,3e,ea,17,33,5f,92,36,10,cb,80,72,..


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40]

"khjeh"=hex:69,ef,4d,80,a2,1f,91,05,fc,6f,a6,31,aa,84,a8,cd,6a,84,5e,1b,88,..


scanning hidden registry entries ...


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Favorites\A\1\5\1c]

"Order"=hex:08,00,00,00,02,00,00,00,b8,01,00,00,01,00,00,00,04,00,00,00,8c,..


scanning hidden files ...


scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 0Remaining Services:

------------------
Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"D:\\Program Files [D]\\BitSpirit\\BitSpirit.exe"="D:\\Program Files [D]\\BitSpirit\\BitSpirit.exe:*:Enabled:The powerful and easy-to-use BitTorrent Client"

"C:\\Program Files\\Intuwave\\Shared\\mRouterRuntime\\mRouterRuntime.exe"="C:\\Program Files\\Intuwave\\Shared\\mRouterRuntime\\mRouterRuntime.exe:*:Enabled:mRouterRuntime Module"

"D:\\Program Files [D]\\Tlen.pl\\tlen.exe"="D:\\Program Files [D]\\Tlen.pl\\tlen.exe:*:Enabled:Komunikator Tlen.pl"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]


Remaining Files:

---------------Files with Hidden Attributes:Finished!

Zrobiłem


(Gutek) #9

SDFix - nic nie usunął i nic nie znalazł :slight_smile: - post kosz arekmalek


(King89) #10

ale problem nadal jest


(system) #11

Pokaż screena tego okienka może.


(Leon$) #12

Jakiego typu to jest okno czy jest jakiś komunikat

Ponadto przejrzyj co uruchamia się podczas startu może tam leży przyczyna tych okien według mnie 3/4 rzeczy nie potrzebnie się uruchamia ze startem

Optymalizacja Autostartu

http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/index.php?topic=116.0

:slight_smile:

Ponad to należy usunąć jeszcze

Otwórz notatnik i wklej

File::

C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll

C:\WINDOWS\system32\rightonadz-uninst.exe

zapisz jako CFScript (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri ... iemoes.gif

na pytanie "1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem daj log Combofixa z usuwania

Następnie usuń ręcznie folder C: \Qoobox

Potem nowy log HijackThis

:slight_smile:


(King89) #13

Problem jest taki:

że jak pisze np na forum to co jakiś czas odświeża mi tak jakby okno, i nie mogę pisac juz tylko musze kliknąć na przeglądarke i ja aktywowac i dalej moge pisac, jest to uciazliwe np podczas pisania w wordzie, co jakis czas trzeba kliknac myszka gdyz "opuszcza" edytor

zrobilem to:

oto log


(Gutek) #14

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Windows Registry Editor Version 5.00 


[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.


(Leon$) #15

:slight_smile:


(King89) #16

Zrobiłem wszystko

musze chwile poczekac czy to wystepuje nadal czy nie...


(Gutek) #17

Log Ok

Nowe Zasady - viewtopic.php?f=16&t=213350