Wyskaujące okienko

Witam, od pewnego czasu wyskakuje mi okienko, podczas rozmowy gg czy oglądania filmu.

Zrobiłem LOGA programem HijackTHIS

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:21:37, on 2007-12-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files [D]\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Pinnacle\MediaServer\Microsoft SQL Server\MSSQL$PINNACLESYS\Binn\sqlservr.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

D:\Program Files [D]\BitSpirit\BitSpirit.exe

C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe

D:\Program Files [D]\DAEMON Tools\daemon.exe

D:\Program Files [D]\Free Ram XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRuntime\mRouterConfig.exe

C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRuntime\mRouterRuntime.exe

F:\Tyśka\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

D:\Program Files [D]\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files [D]\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://cache.prospect.pl/auto.pac

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: rightonads optimizer - {10F3E8BD-257A-4702-A2F5-DC02055B068C} - C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: optimizer by rightonadz - {AB71E94E-3DC4-41eb-BBD5-31E82C9FD1D4} - C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PC Suite for Smartphones] "D:\Program Files [D]\PC Suite W950i\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] D:\Program Files [D]\Nokia PC Suit\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchList] D:\Program Files [D]\Pinnacle\LaunchList.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CBitSpirit] "D:\Program Files [D]\BitSpirit\BitSpirit.exe" /start /nosplash

O4 - HKLM\..\Run: [Siemens SmartSync - ScheduleSync] D:\PROGRA~1\Siemens\SMARTS~1\SCHEDU~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [postSetupCheck] C:\WINDOWS\System32\Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll" DllStart

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\Program Files [D]\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Program Files [D]\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [FreeRAM XP] "D:\Program Files [D]\Free Ram XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe" -win

O4 - HKCU\..\Run: [mRouterConfig] "C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRuntime\mRouterConfig.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Picasa Media Detector] F:\Tyśka\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\OFFICE~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz z &BitSpirit - D:\Program Files [D]\BitSpirit\bsurl.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BF59196B-188F-4E7F-957D-5A5240FCB958}: NameServer = 89.234.193.2,89.234.192.19

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - D:\Program Files [D]\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\Program Files [D]\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe


--

End of file - 6563 bytes

Skanowałem ad-aware i spybot, nie dało nic, używam najnowszego firefox

Proszę o pomoc

Użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2 , oczywiście w trybie awaryjnym i po tym - Daj log z ComboFix

ComboFix 07-12-21.4 - King89 2007-12-30 20:45:49.1 - NTFSx86

Wklej do Notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll

C:\WINDOWS\system32\gzmrotate.dll


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{10F3E8BD-257A-4702-A2F5-DC02055B068C}]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{AB71E94E-3DC4-41eb-BBD5-31E82C9FD1D4}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku –>88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: ** Qoobox**.

Po tym nowy log z Combo

ComboFix 07-12-21.4 - King89 2007-12-30 22:03:45.2 - NTFSx86

Log Ok

no tak, ale problem nadal jest :frowning:

SDFix: Version 1.120


Run by King89 on 2007-12-31 at 15:44


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


No Trojan Files Found


Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


catchme 0.3.1333.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-12-31 15:50:20

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS


scanning hidden processes ...


IPC error: 2 Nie można odnaleźć określonego pliku.

scanning hidden services & system hive ...


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg]

"s1"=dword:2df9c43f

"s2"=dword:110480d0

"h0"=dword:00000002


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04]

"p0"="D:\Program Files [D]\Alcohol 120\"

"h0"=dword:00000001

"ujdew"=hex:92,4b,be,09,1c,6c,65,d8,5b,dd,27,14,8f,f9,d7,19,79,0d,81,00,37,..


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4]

"p0"="D:\Program Files [D]\DAEMON Tools\"

"h0"=dword:00000000

"khjeh"=hex:5f,7b,d9,85,0c,ad,b7,62,7a,49,25,05,d3,0f,16,36,06,0f,4e,3a,15,..


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001]

"a0"=hex:20,01,00,00,5b,cf,8d,79,10,6b,f8,94,57,25,9d,94,3d,03,f6,83,4d,..

"khjeh"=hex:5c,1f,fc,72,78,76,79,fd,9e,05,3e,ea,17,33,5f,92,36,10,cb,80,72,..


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40]

"khjeh"=hex:69,ef,4d,80,a2,1f,91,05,fc,6f,a6,31,aa,84,a8,cd,6a,84,5e,1b,88,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\0D79C293C1ED61418462E24595C90D04]

"p0"="D:\Program Files [D]\Alcohol 120\"

"h0"=dword:00000001

"ujdew"=hex:92,4b,be,09,1c,6c,65,d8,5b,dd,27,14,8f,f9,d7,19,79,0d,81,00,37,..

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4]

"p0"="D:\Program Files [D]\DAEMON Tools\"

"h0"=dword:00000000

"khjeh"=hex:5f,7b,d9,85,0c,ad,b7,62,7a,49,25,05,d3,0f,16,36,06,0f,4e,3a,15,..


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001]

"a0"=hex:20,01,00,00,5b,cf,8d,79,10,6b,f8,94,57,25,9d,94,3d,03,f6,83,4d,..

"khjeh"=hex:5c,1f,fc,72,78,76,79,fd,9e,05,3e,ea,17,33,5f,92,36,10,cb,80,72,..


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\sptd\Cfg\19659239224E364682FA4BAF72C53EA4\00000001\0Jf40]

"khjeh"=hex:69,ef,4d,80,a2,1f,91,05,fc,6f,a6,31,aa,84,a8,cd,6a,84,5e,1b,88,..


scanning hidden registry entries ...


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Favorites\A\1\5\1c]

"Order"=hex:08,00,00,00,02,00,00,00,b8,01,00,00,01,00,00,00,04,00,00,00,8c,..


scanning hidden files ...


scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 0Remaining Services:

------------------
Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"D:\\Program Files [D]\\BitSpirit\\BitSpirit.exe"="D:\\Program Files [D]\\BitSpirit\\BitSpirit.exe:*:Enabled:The powerful and easy-to-use BitTorrent Client"

"C:\\Program Files\\Intuwave\\Shared\\mRouterRuntime\\mRouterRuntime.exe"="C:\\Program Files\\Intuwave\\Shared\\mRouterRuntime\\mRouterRuntime.exe:*:Enabled:mRouterRuntime Module"

"D:\\Program Files [D]\\Tlen.pl\\tlen.exe"="D:\\Program Files [D]\\Tlen.pl\\tlen.exe:*:Enabled:Komunikator Tlen.pl"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]


Remaining Files:

---------------Files with Hidden Attributes:Finished!

Zrobiłem

SDFix - nic nie usunął i nic nie znalazł :slight_smile: - post kosz arekmalek

ale problem nadal jest

Pokaż screena tego okienka może.

Jakiego typu to jest okno czy jest jakiś komunikat

Ponadto przejrzyj co uruchamia się podczas startu może tam leży przyczyna tych okien według mnie 3/4 rzeczy nie potrzebnie się uruchamia ze startem

Optymalizacja Autostartu

http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/index.php?topic=116.0

:slight_smile:

Ponad to należy usunąć jeszcze

Otwórz notatnik i wklej

File::

C:\WINDOWS\system32\gzmrt.dll

C:\WINDOWS\system32\rightonadz-uninst.exe

zapisz jako CFScript (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri … iemoes.gif

na pytanie “1 or 2” - to wpisz 1 i naciśnij ENTER

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem daj log Combofixa z usuwania

Następnie usuń ręcznie folder C: \Qoobox

Potem nowy log HijackThis

:slight_smile:

Problem jest taki:

że jak pisze np na forum to co jakiś czas odświeża mi tak jakby okno, i nie mogę pisac juz tylko musze kliknąć na przeglądarke i ja aktywowac i dalej moge pisac, jest to uciazliwe np podczas pisania w wordzie, co jakis czas trzeba kliknac myszka gdyz “opuszcza” edytor

zrobilem to:

oto log

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Windows Registry Editor Version 5.00 


[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2]

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

:slight_smile:

Zrobiłem wszystko

musze chwile poczekac czy to wystepuje nadal czy nie…

Log Ok

Nowe Zasady - viewtopic.php?f=16&t=213350