Wysokie użycie dysku i pamięci - log do sprawdzenia

Od jakiegoś czasu moim problemem jest wysokie użycie dysku oraz pamięci nawet przy niewielkim obciążeniu komputera. Bardziej wymagające programy (Visual Studio, Matlab) potrafią wczytywać się parę ładnych minut. Przy czym obciążenie dysku jest wtedy na poziomie 99%. Formatu nie robiłem już od 2 lat, lecz komputer staram się regularnie optymalizować CCleanerem i defragmentatorem, lecz chyba jednak najskuteczniejszy sposób to podzielenie się logiem, a więc udostępniam go i liczę na pomoc. :slight_smile: Dla jasności konfiguracja sprzętowa mojego komputera:

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM-x32\...\Run: [fst_en_2] => [X]
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\NI Error Reporting (64-bit).lnk
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\NI Error Reporting.lnk
ShellIconOverlayIdentifiers: [00avast] -> {472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24} => No File
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
SearchScopes: HKLM - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.sweet-page.com/web/?type=ds&ts=1392469688&from=cor&uid=HitachiXHTS547575A9E384_J2540054JXW1KEJXW1KEX&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.sweet-page.com/web/?type=ds&ts=1392469688&from=cor&uid=HitachiXHTS547575A9E384_J2540054JXW1KEJXW1KEX&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.sweet-page.com/web/?type=ds&ts=1392469688&from=cor&uid=HitachiXHTS547575A9E384_J2540054JXW1KEJXW1KEX&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 - {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = http://www.sweet-page.com/web/?type=ds&ts=1392469688&from=cor&uid=HitachiXHTS547575A9E384_J2540054JXW1KEJXW1KEX&q={searchTerms}
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ejpbbhjlbipncjklfjjaedaieimbmdda] - C:\Users\sochinho\AppData\Local\CRE\ejpbbhjlbipncjklfjjaedaieimbmdda.crx []
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [iokhogohoamdhejdbenjbjkhjmjlggab] - C:\Users\sochinho\AppData\Local\CRE\iokhogohoamdhejdbenjbjkhjmjlggab.crx [2013-12-11]
C:\Users\sochinho\AppData\Local\CRE
S3 gupdate; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc [X]
S3 gupdatem; "C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /medsvc [X]
S4 LMIGuardianSvc; "C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\LMIGuardianSvc.exe" [X]
S3 vmci; \SystemRoot\System32\drivers\vmci.sys [X]
S3 VMnetAdapter; \SystemRoot\system32\DRIVERS\vmnetadapter.sys [X]
S2 VMnetBridge; \SystemRoot\system32\DRIVERS\vmnetbridge.sys [X]
S3 FairplayKD; \??\C:\ProgramData\MTA San Andreas All\Common\temp\FairplayKD.sys [X]
Task: {1612C458-F8A2-41DA-858F-0822141D9F35} - \SaveSenseLiveUpdateTaskMachineUA No Task File <==== ATTENTION
Task: {A1B45A78-5C6D-4A69-8A63-96E1835D179C} - System32\Tasks\SaveSense => C:\Users\sochinho\AppData\Roaming\SaveSense\UpdateProc\UpdateTask.exe [2013-04-12] () <==== ATTENTION
Task: {CAD6CA60-FE42-45D9-9014-27D56F1AC6F3} - \SaveSenseLiveUpdateTaskMachineCore No Task File <==== ATTENTION
Task: C:\WINDOWS\Tasks\SaveSense.job => ?
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.

Dzięki za pomoc.

Skasuj folder C:\AdwCleaner i C:\FRST