Wysokie " użycie pliku stron "


(Mevenaesl) #1

Witam . Mam problem . Moim problemem jest wysokie użycie pliku stron . Wacha się pomiędzy 1,3 GB a 1,7 GB . Z powodu iż jestem średnio zorientowany w zaawansowanej informatyce , nie denerwujcie się gdybym zachowywał się jak idiota :stuck_out_tongue:

http://zapodaj.net/6b67429d1d103.jpg.html

Prosił bym o szybką pomoc :frowning:


(manieKMP) #2

Masz 1GB ramu i 86 uruchomionych procesów (część z nich pewnie jest zasobożerna). Więc nic dziwnego, że swap jest łykany w takich ilościach. Musiałbyś ograniczyć uruchomione oprogramowanie i/lub zmienić część na coś lżejszego.


(Kmazur) #3

Jaki masz plik wymiany – ustawiony samodzielnie czy przez windows?

Jeśli ustawiłeś sam (podając wielkość początkową i końcową), to wtedy nawet gdy swap nie jest używany menedżer zadań pokaże całą wartość.

Pozycja “użycie pliku stron” pokazuje nie tylko swap, ale i ram zajęty przez programy. U mnie po zainstalowaniu ramdysku ta wartość wzrosła o jego rozmiar (700 MB).

Prawdziwe wartości użycia swapa można łatwo sprawdzić prostym skryptem, zapisz poniższy kod do pliku z rozszerzeniem “vbs” i potem uruchom

strComputer = “.”

Set objWMIService = GetObject(“winmgmts:” _

& “{impersonationLevel=impersonate}!\” & strComputer & “\root\cimv2”)

Set colPageFiles = objWMIService.ExecQuery(“Select * from Win32_PageFileUsage”)

For Each objPageFile in colPageFiles

Wscript.Echo "Lokalizacja: " & objPageFile.Name

Wscript.Echo "Rozmiar początkowy: " & objPageFile.AllocatedBaseSize

Wscript.Echo "Aktualne wykorzystanie: " & objPageFile.CurrentUsage

Wscript.Echo "Najwyższe wykorzystanie: " & objPageFile.PeakUsage

Next