Wysokie zużycie procesora / niezamykające sie programy

Od jakiegoś czasu programy nie zamykają się, siedzą w tle, w menadzerze urzadzen pobierają 100% procesora

Logi z HT

ogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:45, on 2008-10-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

H:\WINDOWS\System32\smss.exe

H:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

H:\WINDOWS\system32\services.exe

H:\WINDOWS\system32\lsass.exe

H:\WINDOWS\system32\svchost.exe

H:\WINDOWS\System32\svchost.exe

H:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

H:\Program Files\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe

H:\WINDOWS\Explorer.EXE

H:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fextremegamer\Volume Panel\VolPanlu.exe

H:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe

H:\Program Files\Creative\Shared Files\CTSched.exe

H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe

H:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

H:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

H:\WINDOWS\system32\CTXFIHLP.EXE

H:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

H:\WINDOWS\SYSTEM32\CTXFISPI.EXE

H:\FRAPS\FRAPS.EXE

H:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

H:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

H:\Program Files\Common Files\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE

H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe

H:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

H:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

H:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

H:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

H:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

H:\WINDOWS\System32\svchost.exe

H:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

H:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

H:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

H:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazetawyborcza.pl/0,0.html?p=4

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - H:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - H:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - H:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - H:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO Class - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\ievkbd.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - H:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - H:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - H:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [VolPanel] "H:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fextremegamer\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDrvEmulator] "H:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\DLLML.exe" -1 AudioDrvEmulator "H:\Program Files\Creative\Shared Files\Module Loader\Audio Emulator\AudDrvEm.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [CreativeTaskScheduler] "H:\Program Files\Creative\Shared Files\CTSched.exe" /logon

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Flashget] H:\Program Files\FlashGet\flashget.exe /min

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE H:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "H:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [Fraps] H:\FRAPS\FRAPS.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "H:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] H:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = H:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - H:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - H:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://H:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - H:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - H:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - H:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - H:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - H:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - H:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - H:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - H:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus (AVP) - Kaspersky Lab - H:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - H:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: Creative Audio Service (CTAudSvcService) - Creative Technology Ltd - H:\Program Files\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe

O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate - Symantec Corporation - H:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - H:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - H:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - H:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: MSSysInterv (mssysinterv1) - Unknown owner - H:\WINDOWS\winself.exe (file missing)

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - H:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - H:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - H:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - H:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - H:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe


--

End of file - 8087 bytes

dla mnie te wpisy są podejrzane, ale niech ktoś inny to jeszcze sprawdzi.

O4 - HKLM…\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM…\Run: [CTxfiHlp] CTXFIHLP.EXE

te są od X-fi, i bez nich nie ma dzwięku :slight_smile:

3 wywalony

jeszcze spytam co to za procesy.

Rudy597 ale jakie programy ci się nie zamykają?? Wszystkie??

Podaj log z Combofix