Wysokośc renty socjalnej 1 marca 2011 - netto


(Djzon) #1

Jaka jest wysokość renty socjalnej z dniem 1 marca 2011 - netto. Wiem, że brutto to 611,67 zł.