Wystąpił błąd podczas uruchamiania pliku SysMenu.dll

Czołem,

 

antywirus jakiś czas temu wykrył mi infekcje w tym pliku a ja go usunąłem z kwarantanny do kosza. Od tego czasu mam co jakiś czas komunikat:

 


Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM\...\Policies\Explorer: [NoControlPanel] 0
HKU\S-1-5-21-1238891484-2679415610-616270742-1001\...\Run: [Pokki] => "%LOCALAPPDATA%\Pokki\Engine\HostAppServiceUpdater.exe" /LOGON
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1238891484-2679415610-616270742-1001 -> DefaultScope {C254657D-764E-4CD6-9CCE-863131A4FDF2} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-1238891484-2679415610-616270742-1001 -> {C254657D-764E-4CD6-9CCE-863131A4FDF2} URL = 
CHR Extension: (Bookmark Manager) - C:\Users\Grzegorz\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\gmlllbghnfkpflemihljekbapjopfjik [2015-05-10]
S3 ALSysIO; \??\C:\Users\Grzegorz\AppData\Local\Temp\ALSysIO64.sys [X]
S3 hwdatacard; \SystemRoot\system32\DRIVERS\ewusbmdm.sys [X]
Task: {032D242D-9481-4665-ADD1-55B20A5EECAF} - System32\Tasks\{44EFA1CC-6E72-4050-B7F2-75FF7CBFA954} => Firefox.exe http://ui.skype.com/ui/0/7.2.0.103/pl/abandoninstall?source=lightinstaller&page=tsMain
Task: {36989BF8-D695-4A6A-8410-76720F13AB5B} - System32\Tasks\{FC438A92-6407-4D84-9E85-FA94D9690AC3} => Firefox.exe http://ui.skype.com/ui/0/7.2.0.103/pl/abandoninstall?page=tsBing
Task: {7A74F8B5-899A-4F59-9014-5CD814ADFA58} - System32\Tasks\{E0ADE319-052E-43D7-8364-89B181BA4834} => pcalua.exe -a E:\Run.exe -d E:\
Task: {A5796965-C1FC-4238-8D5F-44035CCCD071} - System32\Tasks\{BF97FCF7-0D47-4BC2-BA95-D100CAB9CD4F} => pcalua.exe -a E:\Run.exe -d E:\
Task: {AFABD34B-7D7B-4685-8949-F3DF3C66C90E} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Maintenance\SMupdate2 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update2 <==== ATTENTION
Task: {D01EA44B-A816-4BD2-83C5-374C7C7F2073} - System32\Tasks\Microsoft\Windows\Multimedia\SMupdate3 => Rundll32.exe C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll ,Command701 update3 <==== ATTENTION
Task: {F77BB296-9F6D-4EAF-80F9-A2EFEA861B75} - System32\Tasks\{4046E41F-267A-404A-95BC-C1B65AD8C5C0} => pcalua.exe -a H:\Run.exe -d H:\
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition i Shortcut.

Raport Fixlog:

http://www.wklej.org/id/1715456/

 

FRST:

http://www.wklej.org/id/1715458/

Skasuj folder C:\FRST

Szukanie przyczyny BSOD-a za pomocą BlueScreenView

Skasowany. Rozumiem, że BlueScreenView dotyczy problemu nagłego restartu kompa.

 

A co z tym plikiem SysMenu.dll? Jak mam rozwiązać problem z tym plikiem? Chyba go skasowałem - nawet nie wiem jak sprawdzić czy on tam jest bo dziwnie podana jest ścieżka do niego C:\PROGRA~1\COMMON~1\System\SysMenu.dll

Jaki problem z plikiem?

Przecież błąd związany z tym plikiem został usunięty.

Ok - nie wiedziałem, że to usunęło problem :slight_smile:

dziękuję zatem za pomoc - faktycznie już się nie pojawia :smiley:

 

Co do Szukanie przyczyny BSOD-a za pomocą BlueScreenView to mam to już robić we własnym zakresie / w innym topicu czy jak? :mrgreen:  dziękuję za odpowiedź i bardzo szybką pomoc :smiley: