Wystapil problem z aplikacja cssrss.exe


(Sebastian 84) #1

Po włączeniu komputera i zalogowaniu sie do Windows XP, dostaje taki komunikat: "Wystapil problem z aplikacja cssrss.exe i zostanie ona zamknieta". Moze ktoś pomoze mi rozwiazac ten problem?

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:22:07, on 2008-02-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\csrss.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe

C:\WINDOWS\System32\CcEvtSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\mspaint.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\SeBa\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/ig?hl=pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [iSUSPM Startup] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [nvchost] C:\WINDOWS\winlogon.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "D:\Programy\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe"

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search && Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{7F5B4401-77CC-498F-8A66-365FD5DBA1F6}: NameServer = 10.0.0.2

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe

O23 - Service: CcEvtSvc - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\CcEvtSvc.exe


(Gutek) #2

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Pobierz program SDFix

-


(Sebastian 84) #3

LOG Z SDFix http://wklej.org/id/abe03fd2ec

LOG Z ComboFix http://wklej.org/id/eb1cb9c53b


(Gutek) #4

Wklej do Notatnika:

File::

C:\kmd.exe

C:\WINDOWS\system32\4zy6gM.syz 

C:\WINDOWS\system32\VimWxs.syz 

C:\WINDOWS\system32\MwuyP0.syz 

C:\WINDOWS\system32\vC61es.syz 

C:\WINDOWS\system32\ayn9vZ.syz 

C:\WINDOWS\system32\VCCLSID.exe 

C:\WINDOWS\system32\VACFix.exe 

C:\WINDOWS\system32\IEDFix.exe 

C:\WINDOWS\system32\WS2Fix.exe 

C:\WINDOWS\system32\njbMVG.syz 

C:\WINDOWS\system32\QBGXXp.syz 

C:\WINDOWS\system32\YLiJzU.syz 

C:\WINDOWS\system32\HOq7zD.syz 

C:\WINDOWS\system32\5q0ofu.syz 

C:\WINDOWS\system32\vFcKlr.syz 

C:\WINDOWS\system32\TpjqcQ.syz 

C:\WINDOWS\system32\zyBDPh.syz 

C:\WINDOWS\system32\piXi4d.syz 

C:\WINDOWS\system32\6TemGD.syz 

C:\WINDOWS\system32\[u]0[/u]SUSGa.syz 

C:\WINDOWS\system32\xy3rLI.syz 

C:\WINDOWS\system32\lkpvk4.syz 

C:\WINDOWS\system32\OAmL56.syz 

C:\WINDOWS\system32\hnP751.syz 

C:\WINDOWS\system32\q2gIST.syz 

C:\WINDOWS\system32\t9MiAf.syz 

C:\WINDOWS\system32\61jgz1.syz

C:\WINDOWS\csrss.exe


Folder::

C:\Program Files\Save


Registry::

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] 

"WhenUSave"=-

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\winlogon]

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo