Wyświetla się blue screen i komputer nie włącza się

Wcześniej pojawiało mi się takie coś:

Pojawił się problem i system Windows został zamknięty, aby zapobiec uszkodzeniu

komputera.

DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

Jeśli po raz pierwszy widzisz ekran błędu Stop,

ponownie uruchom komputer. Jeśli ten ekran pojawi się ponownie, wykonaj

następujące kroki:

Upewnij się, czy wszelki nowy sprzęt i oprogramowanie są poprawnie zainstalowane

.

Jeśli jest to nowa instalacja, poproś producenta sprzętu lub oprogramowania

o wszelkie aktualizacje dla systemu Windows, które mogą być potrzebne.

Jeśli problemy będą się powtarzać, wyłącz lub usuń wszelki nowo zainstalowany sprzęt

i oprogramowanie. Wyłącz opcje pamięci systemu BIOS, takie jak buforowanie i przesłanianie.

Jeśli do usunięcia lub wyłączenia składników musisz użyć trybu awaryjnego, ponownie uruchom

komputer, naciśnij klawisz F8, aby wyświetlić zaawansowane opcje startowe, a następnie

wybierz opcję Tryb awaryjny.

Informacje techniczne:

***STOP: 0x000000D1 (0x000005EC, 0x0000002, 0x00000000, 0xF6B00D99)

*** portcls.sys - Adress F6B00D99 base at F6AFF000 , DateStamp 48025ccc

teraz pojawia się takie coś:

Pojawił się problem i system Windows został zamknięty, aby zapobiec uszkodzeniu

komputera.

BAD_POOL_CALLER

Jeśli po raz pierwszy widzisz ekran błędu Stop,

ponownie uruchom komputer. Jeśli ten ekran pojawi się ponownie, wykonaj

następujące kroki:

Upewnij się, czy wszelki nowy sprzęt i oprogramowanie są poprawnie zainstalowane

.

Jeśli jest to nowa instalacja, poproś producenta sprzętu lub oprogramowania

o wszelkie aktualizacje dla systemu Windows, które mogą być potrzebne.

Jeśli problemy będą się powtarzać, wyłącz lub usuń wszelki nowo zainstalowany sprzęt

i oprogramowanie. Wyłącz opcje pamięci systemu BIOS, takie jak buforowanie i przesłanianie.

Jeśli do usunięcia lub wyłączenia składników musisz użyć trybu awaryjnego, ponownie uruchom

komputer, naciśnij klawisz F8, aby wyświetlić zaawansowane opcje startowe, a następnie

wybierz opcję Tryb awaryjny.

Informacje techniczne:

***STOP: 0x000000C2 (0x00000007, 0x00000CD4, 0x0001000D, 0x83A4A3A8)

Co z tym zrobi ?;/ pisałam posta związanego z tym pierwszym. ale moderator usunął z powodu nieprawidłowego tytułu… I nadal nie dowiedziałam się co zrobic … proszę ponownie o pomoc…

Przecież pisałem: sterownik karty dźwiękowej bruździ.

Wpisz w wyszukiwarkę forumową : portcls.sys

Problem o ile dobrze pamiętam opisywany nie raz, i nie dwa.