Wyświetlanie html jako zwykłego tekstu


(Ut2222) #1

Z bazy danych mysql wczytuję tekst, który zawarty jest w polu 'text'. Chciałbym zrobić tak, aby kod html z pola 'text' był wczytywany jako zwykły tekst.

W jaki sposób to można zrobić w kodzie php, bądź bazie mysql?

echo nl2br($wiersz['text']);

(Copycona) #2

http://www.php.net/manual/pl/function.h ... lchars.php

http://www.php.net/manual/pl/function.h ... decode.php

http://www.php.net/manual/pl/function.htmlentities.php

http://www.php.net/manual/pl/function.h ... decode.php