Wyświetlanie ikonek przy newsach


(Darom82) #1

Chciałem na mojej stronce zrobić przy newsach w miejscu gdzie pisze " dodany godzina i autor" żeby przed tym zdaniem była ikonka. Jeśli w danym newsie będzie dodany komentarz to wtedy ta ikonka będzie koloru pomarańczowego. Natomiast jeśli w newsie nie będzie żadnego komentarza to wtedy ta ikonka będzie koloru białego.

Udało mi się takie coś zrobić tylko wewnątrz newsa:

a) Ikonka pomarańczowa gdy jest komentarz: http://www.history.is.net.pl/news/22

b) ikonka biała gdy nie ma komentarza: http://www.history.is.net.pl/news/20

Natomiast nie umie tego zrobić tak, żeby te ikonki odpowiednio też wyświetlały się na stronie głównej mojej strony http://www.history.is.net.pl/

Może ktoś mi pomóc w tym ? bardzo Was proszę o pomoc w tej sprawie.

Tak wyglądają moje pliki:

index.php

<?php

error_reporting(E_ALL | E_STRICT);

require_once('Slim/Slim.php');


define('IN_APP', true);

$app = new Slim(array(

  'templates.path' => 'templates'

));


require 'helpers.php';

require 'db.php';

require 'walidacja.php';


$db = new DB('darom.sqlite');


$zalogowany = false;


function waliduj ($kategoria, $dane) {

  global $app;


  $filtry = $app->config('walidacja');

  $filtry = $filtry[$kategoria];

  $komunikaty = $app->config('komunikaty');


  $bledy = array();


  foreach ($filtry as $pole => $filtr) {

    $dana = isset($dane[$pole]) ? $dane[$pole] : null;


    $obowiazkowe = false;

    $wypelnione = $dana !== null && trim($dana) !== '';

    $komunikaty = $filtr[1];


    foreach ($filtr[0] as $nazwa => $argumenty) {

      if ($argumenty === '*') {

        $obowiazkowe = true;


        if (!$wypelnione) {

          $bledy[$pole] = $komunikaty['*'];

          break;

        }

      } else if (!call_user_func_array($nazwa, array_merge(array($dana), $argumenty))) {

        $bledy[$pole] = $komunikaty[$nazwa];

        break;

      }

    }


    if (!$obowiazkowe && !$wypelnione) {

      unset($bledy[$pole]);

    }

  }


  return $bledy;

}


/* Logika aplikacji */


$app->config(array(

  'adminEmail' => 'history@is.net.pl',

  'cookies.secret_key' => 'supertajnehaslodoszyfrowaniaciasteczek',

  'newsowNaStrone' => 3,

  'wpisowNaStrone' => 4,

  'walidacja' => array(

    'komentarze' => array(

      'komentarz' => array(

        array('*', 'minlength' => array(3)),

        array('*' => 'Treść komentarza jest obowiązkowa', 'minlength' => 'Musisz wpisać conajmniej 3 znaki komentarza')

      ),

      'autor' => array(

        array('*', 'minlength' => array(3)),

        array('*' => 'Musisz podać swoje imię lub ksywkę', 'minlength' => 'Twój podpis musi składać się z conajmniej 3 znaków')

      )

    ),

    'ksiega' => array(

      'podpis' => array(

        array('*', 'minlength' => array(3)),

        array('*' => 'Musisz podać swoje imię lub ksywkę', 'minlength' => 'Twój podpis musi składać się z conajmniej 3 znaków')

      ),

      'email' => array(

        array('is_email' => array()),

        array('is_email' => 'Niepoprawny adres email')

      ),

      'www' => array(

        array('is_url' => array()),

        array('is_url' => 'Niepoprawny adres WWW')

      ),

      'wpis' => array(

        array('*', 'minlength' => array(3)),

        array('*' => 'Wpis nie może być pusty', 'minlength' => 'Wpis musi składać się z conajmniej 3 znaków')

      )

    ),

    'kontakt' => array(

      'temat' => array(

        array('*', 'minlength' => array(3), 'maxlength' => array(256)),

        array('*' => 'Podaj temat wiadomości', 'minlength' => 'Temat wiadomości powinien zawierać się w przedziale od 3 do 256 znaków', 'maxlength' => 'Temat wiadomości powinien zawierać się w przedziale od 3 do 256 znaków')

      ),

      'email' => array(

        array('*', 'is_email' => array()),

        array('*' => 'Podaj swój adres e-mail', 'is_email' => 'Podaj poprawny adres e-mail')

      ),

      'imie' => array(

        array('*', 'minlength' => array(1)),

        array('*' => 'Podaj swoje imię', 'minlength' => 'Podaj swoje imię')

      ),

      'wiadomosc' => array(

        array('*', 'minlength' => array(3)),

        array('*' => 'Wpisz treść wiadomości', 'minlength' => 'Wpisz conajmniej 3 znaki wiadomości')

      )

    ),

    'rejestracja' => array(

      'login' => array(

        array('*', 'minlength' => array(3), 'maxlength' => array(20)),

        array('*' => 'Podaj nazwę użytkownika', 'minlength' => 'Nazwa użytkownika powinna składać się od 3 do 20 znaków', 'maxlength' => 'Nazwa użytkownika powinna składać się od 3 do 20 znaków')

      ),

      'email' => array(

        array('*', 'is_email' => array()),

        array('*' => 'Podaj swój adres e-mail', 'is_email' => 'Podaj poprawny adres e-mail')

      ),

      'haslo' => array(

        array('*', 'minlength' => array(6), 'maxlength' => array(100)),

        array('*' => 'Wpisz hasło', 'minlength' => 'Hasło powinno składać się z conajmniej 6 znaków', 'maxlength' => 'Maksymalna długość hasła to 100 znaków')

      ),

      'gg' => array(

        array('*', 'is_gg' => array()),

        array('*' => 'Podaj swój numer Gadu-Gadu', 'is_gg' => 'Podałeś niepoprawny numer Gadu-Gadu')

      ),

      'skad' => array(

        array('minlength' => array(3)),

        array('minlength' => 'Nazwa miejscowości powinna mieć conajmniej 3 znaki')

      )

    ),

    'profil' => array(

      'gg' => array(

        array('*', 'is_gg' => array()),

        array('*' => 'Numer Gadu-Gadu jest wymagany', 'is_gg' => 'Podałeś niepoprawny numer Gadu-Gadu')

      ),

      'skad' => array(

        array('minlength' => array(3)),

        array('minlength' => 'Nazwa miejscowości powinna mieć conajmniej 3 znaki')

      )

    )

  ),

  'dane_sesyjne' => array(

    'userid' => 'id',

    'username' => 'login',

    'useremail' => 'email'

  )

));


$app->hook('slim.before.router', 'autologin_hook');


$app->get('/(:strona)', 'strona_glowna')->conditions(array('strona'=>'[1-9]\d*'));

$app->get('/news/:news', 'wybrany_news')->name('news')->conditions(array('news'=>'\d+'));

$app->post('/news/:news', 'nowy_komentarz')->conditions(array('news'=>'\d+'));

$app->get('/download', 'download_kategorie');

$app->get('/download/:kategoria', 'download_kategoria')->conditions(array('kategoria'=>'\d+'));

$app->get('/download/:kategoria/:plik', 'download_plik')->name('download_plik')->conditions(array('kategoria'=>'\d+', 'plik' => '\d+'));

$app->post('/download/:kategoria/:plik', 'komentarz_do_pliku')->conditions(array('kategoria'=>'\d+', 'plik' => '\d+'));

$app->get('/download/:kategoria/:plik/pobierz', 'tylko_dla_zalogowanych', 'pobieranie_pliku')->conditions(array('kategoria'=>'\d+', 'plik' => '\d+'));

$app->get('/faq', 'faq_kategorie');

$app->get('/faq/:kategoria', 'faq_kategoria')->conditions(array('kategoria'=>'\d+'));

$app->get('/faq/:kategoria/:pytanie', 'faq_pytanie')->conditions(array('kategoria'=>'\d+', 'pytanie' => '\d+'));

$app->get('/czat', 'tylko_dla_zalogowanych', 'czat');

$app->get('/ksiega(/:strona)', 'ksiega_gosci')->conditions(array('strona' => '[1-9]\d*'));

$app->get('/ksiega/dodaj', 'ksiega_dodaj_wpis');

$app->post('/ksiega/dodaj', 'ksiega_dodawanie_wpisu');

$app->get('/kontakt', 'formularz_kontaktowy');

$app->post('/kontakt', 'wysylanie_wiadomosci');

$app->get('/uzytkownicy(/:strona)', 'lista_uzytkownikow')->conditions(array('strona'=>'[1-9]\d*'));

$app->get('/rejestracja', 'formularz_rejestracyjny');

$app->post('/rejestracja', 'rejestracja_uzytkownika');

$app->get('/logowanie', 'strona_logowania');

$app->post('/logowanie', 'logowanie_uzytkownika');

$app->get('/wyloguj', 'wylogowywanie_uzytkownika');

$app->get('/profil', 'profil_uzytkownika');

$app->post('/profil', 'aktualizacja_profilu');

$app->post('/profil/haslo', 'zmiana_hasla');

$app->get('/status', 'update_status');


function autologin_hook () {

  global $app;

  global $db;


  if (!isset($_SESSION['userid'])) {

    $cookie = $app->getEncryptedCookie('remember_me');


    if ($cookie) {

      $data = array();

      parse_str($cookie, $data);


      if (!empty($data['user']) && !empty($data['hash'])) {

        $user = $db->select('SELECT * FROM uzytkownicy WHERE login = :user', array(':user' => $data['user']));


        if ($user) {

          if ($user['login'] == $data['user'] && md5($user['id'] . '' . $user['haslo']) == $data['hash']) {

            $sesja_uzytkownika = $app->config('dane_sesyjne');


            foreach ($sesja_uzytkownika as $zmienna => $dana) {

              $_SESSION[$zmienna] = $user[$dana];

            }

          }

        }

      }

    }

  }

}


function tylko_dla_zalogowanych () {

  global $app;


  if (!zalogowany()) {

    $app->status(403);

    $app->render('naglowek.php', array('imieniny' => imieniny(), 'aktualna_data' => aktualna_data()));

    $app->render('403.php');

    $app->render('stopka.php');

    $app->stop();

  }

}


function strona_glowna ($strona = 1) {

  global $app;

  global $db;


  $maxNewsow = $app->config('newsowNaStrone');


  $newsy = $db->selectAll('SELECT n.*, u.login, u.uprawnienia FROM newsy n LEFT JOIN uzytkownicy u ON (u.id = n.autor) ORDER BY data_dodania DESC LIMIT :index,:limit', array(

    ':index' => ($strona - 1) * $maxNewsow, ':limit' => $maxNewsow

  ));  $ilosc = $db->select('SELECT COUNT(1) as ilosc FROM newsy');

  $ilosc = $ilosc['ilosc'];


  $stron = ceil($ilosc / $maxNewsow);


  if (empty($newsy)) {

    $app->notFound();

  } else {

    $app->render('naglowek.php', array('imieniny' => imieniny(), 'aktualna_data' => aktualna_data()));

    $app->render('newsy.php', array('root' => '/', 'newsroot' => '/news', 'strona' => $strona, 'stron' => $stron, 'newsy' => $newsy));

    $app->render('stopka.php');

  }

}


function wybrany_news ($news) {

  global $app;

  global $db;


  $dane = $db->select('SELECT n.*, u.login, u.uprawnienia FROM newsy n LEFT JOIN uzytkownicy u ON (u.id = n.autor) WHERE n.id = :news', array (

    ':news' => $news

  ));


  $komentarze = $db->selectAll('SELECT * FROM komentarze WHERE news = :news ORDER BY data_dodania DESC', array(':news' => $news));


  if ($dane && !empty($dane)) {

    $app->render('naglowek.php', array('imieniny' => imieniny(), 'aktualna_data' => aktualna_data(), 'dzial' => 'news', 'skrypty' => array('http://code.jquery.com/jquery-1.7.1.min.js', '/skrypty/news.js')));

    $app->render('news.php', array(

      'root' => '/news',

      'url' => $app->urlFor('news', array('news' => $news)),

      'news' => $dane,

      'komentarze' => $komentarze

    ));

    $app->render('stopka.php');

  } else {

    $app->notFound();

  }

}


function nowy_komentarz ($news) {

  global $app;

  global $db;


  $req = $app->request();


  $autor = trim($req->post('autor'));

  $komentarz = $req->post('komentarz');


  $news_istnieje = $db->select('SELECT id FROM newsy WHERE id = :news', array(':news' => $news));


  if ($news_istnieje) {


    if ($autor && $komentarz && strlen($komentarz) >= 3) {

      $db->query('INSERT INTO komentarze (news, autor, data_dodania, tresc) VALUES (:news, :autor, :data_dodania, :tresc)', array(

        ':news' => $news,

        ':autor' => $autor,

        ':data_dodania' => time(),

        ':tresc' => $komentarz

      ));

    } else {

      $app->flash('walidacja.msg', 'Wypełnij wszystkie pola formularza');

      if ($autor) {

        $app->flash('walidacja.autor', $autor);

      }


      if ($komentarz) {

        $app->flash('walidacja.komentarz', $komentarz);

      }

    }

    $app->redirect($app->urlFor('news', array('news' => $news)));

  } else {

    $app->notFound();

  }

}


function download_kategorie () {

  global $db;

  global $app;


  $kategorie = $db->selectAll('SELECT dk.*, IFNULL(p.ilosc, 0) ilosc FROM download_kategorie dk LEFT JOIN (SELECT kategoria, count(1) ilosc FROM download GROUP BY kategoria) p ON (p.kategoria = dk.id)');

  $app->render('naglowek.php', array('imieniny' => imieniny(), 'aktualna_data' => aktualna_data(), 'dzial' => 'download_kategorie'));

  $app->render('download_kategorie.php', array ('root' => '/download', 'kategorie' => $kategorie));

  $app->render('stopka.php');

}


function download_kategoria ($kategoria) {

  global $app;

  global $db;


  $pliki = $db->selectAll('SELECT * FROM download WHERE kategoria = :kategoria', array (':kategoria' => intval($kategoria)));

  $pobran_wszystkich = $db->select("SELECT SUM(pobran) as licznik FROM download");

  $pobran_wszystkich = empty($pobran_wszystkich) ? '0' : $pobran_wszystkich['licznik'];


  $pobran_z_kategorii = $db->select("SELECT SUM(pobran) as licznik FROM download WHERE kategoria = :kategoria", array (':kategoria' => intval($kategoria)));

  $pobran_z_kategorii = empty($pobran_z_kategorii) ? '0' : $pobran_z_kategorii['licznik'];


  $nazwa_kategorii = $db->select("SELECT nazwa FROM download_kategorie WHERE id = :id", array (':id' => intval($kategoria)));

  $nazwa_kategorii = empty($nazwa_kategorii) ? '' : $nazwa_kategorii['nazwa'];


	$komentarze=array();

	foreach ($pliki as $index => $plik)

	{

	 $licznik = $db->select("SELECT COUNT(1) as licznik FROM download_komentarze WHERE plik = :plik", array (':plik' => intval($plik["id"])));

	 $komentarze[$index] = $licznik['licznik'];

	}


  $app->render('naglowek.php', array('imieniny' => imieniny(), 'aktualna_data' => aktualna_data()));

  $app->render('download_pliki.php', array(

    'root' => '/download/' . $kategoria,

    'pliki' => $pliki,

    'pobran_wszystkich' => $pobran_wszystkich,

    'pobran_z_kategorii' => $pobran_z_kategorii,

    'nazwa_kategorii' => $nazwa_kategorii,

    'id_kategorii' => $kategoria,

    'komentarze' => $komentarze

  ));

  $app->render('stopka.php');

}


function download_plik ($kategoria, $plik) {

  global $app;

  global $db;


  $dane = $db->select('SELECT * FROM download WHERE id = :plik AND kategoria = :kategoria', array (':plik' => intval($plik), ':kategoria' => intval($kategoria)));

  $nazwa_kategorii = $db->select("SELECT nazwa FROM download_kategorie WHERE id = :id", array (':id' => intval($kategoria)));

  $nazwa_kategorii = empty($nazwa_kategorii) ? '' : $nazwa_kategorii['nazwa'];


  $komentarze = $db->selectAll('SELECT * FROM download_komentarze WHERE plik = :plik ORDER BY data_dodania DESC', array(':plik' => $plik));


  $uzytkownicy = $db->selectAll('SELECT * FROM uzytkownicy ORDER BY data_rejestracji ASC');


  $app->render('naglowek.php', array('imieniny' => imieniny(), 'aktualna_data' => aktualna_data()));

  $app->render('download_plik.php', array('root' => '/download/' . $kategoria . '/' . $plik, 'plik' => $dane, 'nazwa_kategorii' => $nazwa_kategorii, 'id_kategorii' => $kategoria, 'komentarze' => $komentarze));

  $app->render('stopka.php');

}


function komentarz_do_pliku ($kategoria, $plik) {

  global $app;

  global $db;


  $plik_istnieje = $db->select('SELECT id FROM download WHERE id = :plik AND kategoria = :kategoria', array(':plik' => $plik, ':kategoria' => $kategoria));


  if ($plik_istnieje) {

    require_once('Browser.php');

    $br = new Browser($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);


    $req = $app->request();


    $autor = trim($req->post('autor'));

    $komentarz = $req->post('komentarz');

    $antyspam = $req->post('antyspam');


    $spam = false;


    if ($antyspam != md5($plik)) {

      $spam = true;

    } else {

      include_once 'sblamtest.php';


      $antyspam = sblamtestpost(array('komentarz', 'autor', null, null), 'GLeNVDd680CL1n1e0T');


      if ($antyspam > 0) {

        $spam = true;

      }

    }


    if (!$spam && $komentarz && strlen($komentarz) >= 3) {

      $db->query('INSERT INTO download_komentarze (plik, autor, data_dodania, tresc, browser, system, ua) VALUES (:plik, :autor, :data_dodania, :tresc, :browser, :system, :ua)', array(

        ':plik' => $plik,

        ':autor' => empty($autor) ? '~Anonimowy' : isset($_SESSION['userid']) ? _e($_SESSION['username']) : '~'. $autor,

        ':data_dodania' => time(),

        ':tresc' => $komentarz,

        ':browser' => $br->getBrowser(),

        ':system' => $br->getPlatform(),

        ':ua' => $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']

      ));

    } else if ($spam) {

      $app->flash('walidacja.msg', 'System uznał twój komentarz za spam. Jeśli to pomyłka, zgłoś autorowi strony');

    } else {

      $app->flash('walidacja.msg', 'Wypełnij wszystkie pola formularza');

      if ($autor) {

        $app->flash('walidacja.autor', $autor);

      }


      if ($komentarz) {

        $app->flash('walidacja.komentarz', $komentarz);

      }

    }

    $app->redirect($app->urlFor('download_plik', array('kategoria' => $kategoria, 'plik' => $plik)));

  } else {

    $app->notFound();

  }

}


function pobieranie_pliku ($kategoria, $plik) {

  global $app;

  global $db;


  $dane = $db->select('SELECT * FROM download WHERE id = :plik AND kategoria = :kategoria', array(':plik' => intval($plik), ':kategoria' => intval($kategoria)));


  if ($dane) {

    $db->query('UPDATE download SET pobran = pobran + 1 WHERE id = :plik AND kategoria = :kategoria', array (':plik' => intval($plik), ':kategoria' => intval($kategoria)));

    $app->redirect($dane['plik']);

  } else {

    $app->notFound();

  }

}


function faq_kategorie () {

  global $db;

  global $app;


  $kategorie = $db->selectAll('SELECT * FROM faq_kategorie');

  $app->render('naglowek.php', array('imieniny' => imieniny(), 'aktualna_data' => aktualna_data(), 'dzial' => 'faq_kategorie'));

  $app->render('faq_kategorie.php', array ('root' => '/faq', 'kategorie' => $kategorie));

  $app->render('stopka.php');

}


function faq_kategoria ($kategoria) {

  global $app;

  global $db;


  $pytania = $db->selectAll('SELECT * FROM faq WHERE kategoria = :kategoria', array (':kategoria' => intval($kategoria)));

  $nazwa_kategorii = $db->select('SELECT nazwa FROM faq_kategorie WHERE id = :id', array (':id' => intval($kategoria)));

  $nazwa_kategorii = empty($nazwa_kategorii) ? '' : $nazwa_kategorii['nazwa'];


  $app->render('naglowek.php', array('imieniny' => imieniny(), 'aktualna_data' => aktualna_data()));

  $app->render('faq_pytania.php', array('root' => '/faq/' . $kategoria, 'pytania' => $pytania, 'nazwa_kategorii' => $nazwa_kategorii, 'id_kategorii' => $kategoria));

  $app->render('stopka.php');

}


function faq_pytanie ($kategoria, $pytanie) {

  global $app;

  global $db;


  $odpowiedz = $db->select('SELECT * FROM faq WHERE id = :pytanie AND kategoria = :kategoria', array (':pytanie' => intval($pytanie), ':kategoria' => intval($kategoria)));

  $nazwa_kategorii = $db->select('SELECT nazwa FROM faq_kategorie WHERE id = :id', array (':id' => intval($kategoria)));

  $nazwa_kategorii = empty($nazwa_kategorii) ? '' : $nazwa_kategorii['nazwa'];


  $app->render('naglowek.php', array('imieniny' => imieniny(), 'aktualna_data' => aktualna_data()));

  $app->render('faq_pytanie.php', array('root' => '/faq/' . $kategoria, 'pytanie' => $odpowiedz, 'nazwa_kategorii' => $nazwa_kategorii, 'id_kategorii' => $kategoria));

  $app->render('stopka.php');

}


function czat () {

  global $app;


  $app->render('naglowek.php', array('imieniny' => imieniny(), 'aktualna_data' => aktualna_data()));

  $app->render('czat.php');

  $app->render('stopka.php');

}


function ksiega_gosci ($strona = 1) {

  global $app;

  global $db;


  $maxWpisow = $app->config('wpisowNaStrone');

  $wpisy = $db->selectAll('SELECT * FROM ksiega ORDER BY data_dodania DESC LIMIT :index,:limit', array(

    ':index' => ($strona - 1) * $maxWpisow, ':limit' => $maxWpisow

  ));


  $ilosc = $db->select('SELECT COUNT(1) as ilosc FROM ksiega');

  $ilosc = $ilosc['ilosc'];


  $stron = ceil($ilosc / $maxWpisow);


  if (empty($wpisy) && $strona != 1) {

    $app->notFound();

  } else {

    $app->render('naglowek.php', array('imieniny' => imieniny(), 'aktualna_data' => aktualna_data()));

    $app->render('ksiega.php', array('wpisy' => $wpisy, 'strona' => $strona, 'stron' => $stron, 'wpisow' => $ilosc, 'limit' => $maxWpisow, 'url' => '/ksiega'));

    $app->render('stopka.php');

  }

}


function ksiega_dodaj_wpis () {

  global $app;

  global $db;


  $app->render('naglowek.php', array('imieniny' => imieniny(), 'aktualna_data' => aktualna_data()));

  $app->render('ksiega_dodaj.php', array('url' => '/ksiega/dodaj'));

  $app->render('stopka.php');

}


function ksiega_dodawanie_wpisu () {

  global $app;

  global $db;


  $req = $app->request();


  $podpis = $req->post('podpis');

  $email = $req->post('email');

  $www = $req->post('www');

  $wpis = $req->post('wpis');


  $bledy = waliduj('ksiega', $req->post());


  if (isset($_SESSION['userid']))

  {

   $podpis = _e($_SESSION['username']);

   $email = _e($_SESSION['useremail']);

  }


  if (empty($bledy)) {

    $db->query('INSERT INTO ksiega (autor, www, email, wpis, data_dodania) VALUES (:autor, :www, :email, :wpis, :data_dodania)', array(

      ':autor' => isset($_SESSION['userid']) ? $podpis : '~'. $podpis,

      ':email' => empty($email) ? '' : $email,

      ':www' => empty($www) ? '' : $www,

      ':wpis' => $wpis,

      ':data_dodania' => time()

    ));

    $app->redirect('/ksiega');

  } else {

    $app->flash('walidacja', $bledy);

    $app->redirect('/ksiega/dodaj');

  }

}


function formularz_kontaktowy () {

  global $app;


  $app->render('naglowek.php', array('imieniny' => imieniny(), 'aktualna_data' => aktualna_data()));

  $app->render('kontakt.php');

  $app->render('stopka.php');

}


function wysylanie_wiadomosci () {

  global $app;


  $req = $app->request();

  $post = $req->post();


  $bledy = waliduj('kontakt', $post);


  if (empty($bledy)) {

    require_once("phpmailer/class.phpmailer.php");

    $mail = new PHPMailer();

    $mail->PluginDir = "phpmailer/";

    $mail->Mailer = "smtp";

    $mail->Host = "ssl://smtp.gmail.com";

    $mail->Port = 465;

    $mail->SMTPKeepAlive = true;            

    $mail->SMTPAuth = true; 

    $mail->Username = ""; 

    $mail->Password = "";

    $mail->SetLanguage("pl", "phpmailer/language/");        

    $mail->CharSet = "utf-8";   

    $mail->ContentType = "text/html";


    $mail->FromName = $post['imie']; 

    $mail->Subject = $post['temat'];


    $message = 'Witaj,
Otrzymujesz ten email ponieważ został wysłany przez formularz ze strony: www.history.is.net.pl


     Wiadomość została wysłana przez użytkownika ' . $post['imie'] . ', który posiada adres email: ' . $post['email'] . '
Treść wiadomości:
' . $post['wiadomosc'];

    $mail->Body = $message;


    $mail->AddAddress($app->config('adminEmail'));


    $wyslano = $mail->Send();


    $app->flash('kontakt_wyslano', $wyslano);


    if (!$wyslano) {

      $app->flash('kontakt_wartosci', $post);

    }


    $mail->SmtpClose();

  } else {

    $app->flash('kontakt_walidacja', $bledy);

    $app->flash('kontakt_wartosci', $post);

  }

  $app->redirect('/kontakt');

}


function lista_uzytkownikow ($strona = 1) {

  global $app;

  global $db;


  $uzytkownicy = $db->selectAll('SELECT * FROM uzytkownicy ORDER BY data_rejestracji ASC');


  $app->render('naglowek.php', array('imieniny' => imieniny(), 'aktualna_data' => aktualna_data(), 'dzial' => 'users'));

  $app->render('uzytkownicy.php', array('uzytkownicy' => $uzytkownicy, 'strona' => $strona));

  $app->render('stopka.php');

}


function update_status () {

  global $app;

  global $db;


  $app->render('status.php');

}


function formularz_rejestracyjny () {

  global $app;


  if (zalogowany()) {

    $app->redirect('/profil');

  } else {

    $app->render('naglowek.php', array('imieniny' => imieniny(), 'aktualna_data' => aktualna_data()));

    $app->render('rejestracja.php');

    $app->render('stopka.php');

  }

}


function rejestracja_uzytkownika () {

  global $app;

  global $db;


  if (zalogowany()) {

    $app->redirect('/profil');

  } else {

    $req = $app->request();

    $dane = $req->post();


    $bledy = waliduj('rejestracja', $dane);


    if (empty($bledy)) {

      $uzytkownik_istnieje = $db->select('SELECT id FROM uzytkownicy WHERE login = :login', array(':login' => $dane['login']));


      if ($uzytkownik_istnieje) {

        $app->flash('komunikat_typ', 'blad');

        $app->flash('komunikat', 'Wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika jest już zajęta');

        $app->flash('formularz', $dane);

        $app->redirect('/rejestracja');

      } else if ($db->query('INSERT INTO uzytkownicy (login, haslo, email, gg, skad, data_rejestracji) VALUES (:login, :haslo, :email, :gg, :skad, :data_rejestracji)', array (

        ':login' => $dane['login'],

        ':haslo' => md5($dane['haslo']),

        ':email' => $dane['email'],

        ':gg' => $dane['gg'],

        ':skad' => isset($dane['skad']) ? $dane['skad'] : '',

        ':data_rejestracji' => time()))) {

        $uzytkownik = $db->select('SELECT id, login, email FROM uzytkownicy WHERE login = :login', array(':login' => $dane['login']));


        $sesja_uzytkownika = $app->config('dane_sesyjne');


        foreach ($sesja_uzytkownika as $zmienna => $dana) {

          $_SESSION[$zmienna] = $uzytkownik[$dana];

        }


        $app->redirect('/');

      } else {

        $app->flash('komunikat_typ', 'blad');

        $app->flash('komunikat', 'Wystąpił błąd podczas tworzenia konta. Proszę spróbować jeszcze raz');

        $app->flash('formularz', $dane);

      }

    } else {

      $app->flash('walidacja', $bledy);

      $app->redirect('/rejestracja');

    }

  }

}


function strona_logowania () {

  global $app;


  $app->render('naglowek.php', array('logowanie' => false, 'imieniny' => imieniny(), 'aktualna_data' => aktualna_data()));

  $app->render('logowanie.php');

  $app->render('stopka.php');

}


function logowanie_uzytkownika () {

  global $app;

  global $db;


  if (!zalogowany()) {

    $req = $app->request();


    $login = $req->post('login');

    $haslo = $req->post('haslo');

    $zapamietaj_mnie = $req->post('remember_me');


    if ($login && $haslo) {

      $uzytkownik = $db->select('SELECT * FROM uzytkownicy WHERE login = :login AND haslo = :haslo', array(

        ':login' => $login,

        ':haslo' => md5($haslo)

      ));


      if ($uzytkownik) {

        $sesja_uzytkownika = $app->config('dane_sesyjne');


        foreach ($sesja_uzytkownika as $zmienna => $dana) {

          $_SESSION[$zmienna] = $uzytkownik[$dana];

        }


        if ($zapamietaj_mnie) {

          $app->setEncryptedCookie('remember_me', build_http_query(array('user' => $uzytkownik['login'], 'hash' => md5($uzytkownik['id'] . '' . $uzytkownik['haslo']))), '1 month');

        }

      } else {

        $app->flash('komunikat', 'Niepoprawny login lub hasło');

      }

    } else {

      $app->flash('komunikat', 'Podaj login i hasło');

    }

  }

  $app->redirect('/logowanie');

}


function wylogowywanie_uzytkownika () {

  global $app;

  global $db;

  $db->query('UPDATE uzytkownicy SET status_uzytkownika = 0 WHERE id = :id', array(':id' => $_SESSION['userid']));

  unset($_SESSION['userid'], $_SESSION['username'], $_SESSION['useremail']);

  if ($app->getEncryptedCookie('remember_me')) {

    $app->setEncryptedCookie('remember_me', '', -1);

  }

  $app->redirect('/');

}


function profil_uzytkownika () {

  global $app;

  global $db;


  if (zalogowany()) {

    $uzytkownik = $db->select('SELECT * FROM uzytkownicy WHERE id = :id', array(':id' => intval($_SESSION['userid'])));


    $app->render('naglowek.php', array('imieniny' => imieniny(), 'aktualna_data' => aktualna_data()));

    $app->render('profil.php', array('uzytkownik' => $uzytkownik));

    $app->render('stopka.php');

  } else {

    $app->redirect('/logowanie');

  }

}


function aktualizacja_profilu () {

  global $app;

  global $db;


  if (zalogowany()) {

    $req = $app->request();

    $dane = $req->post();


    $bledy = waliduj('profil', $dane);


    if (empty($bledy)) {

      $zmienne = array(

        ':id' => $_SESSION['userid']

      );

      $pola = array();


      $email = $req->post('email');

      $gg = $req->post('gg');

      $skad = $req->post('skad');


      if ($email) {

        $zmienne[':email'] = $email;

        $pola []= 'email = :email';

      }


      if ($gg) {

        $zmienne[':gg'] = $gg;

        $pola []= 'gg = :gg';

      }


      $zmienne[':skad'] = $skad == null ? '' : $skad;

      $pola []= 'skad = :skad';


      if ($db->query('UPDATE uzytkownicy SET ' . implode(', ', $pola) . ' WHERE id = :id', $zmienne)) {

        $app->flash('komunikat', 'Profil został zaktualizowany');

        $app->flash('komunikat.typ', 'info');

      } else {

        $app->flash('komunikat', 'Wystąpił błąd podczas aktualizacji profilu');

        $app->flash('komunikat.typ', 'error');

      }

    } else {

      $app->flash('komunikaty', $bledy);

    }

  }

  $app->redirect('/profil');

}


function zmiana_hasla () {

  global $app;

  global $db;


  if (zalogowany()) {

    $req = $app->request();

    $aktualne_haslo = $req->post('aktualne_haslo');

    $nowe_haslo = $req->post('nowe_haslo');

    $powtorzone_haslo = $req->post('powtorzone_haslo');


    $app->flash('zmiana_hasla.typ', 'error');


    if ($aktualne_haslo && $nowe_haslo && $powtorzone_haslo && trim($nowe_haslo) && trim($powtorzone_haslo)) {

      if ($nowe_haslo === $powtorzone_haslo) {

        $haslo_poprawne = $db->select('SELECT id FROM uzytkownicy WHERE id = :id AND haslo = :haslo', array(

          ':id' => $_SESSION['userid'],

          ':haslo' => md5($aktualne_haslo)

        ));


        if ($haslo_poprawne) {

          if ($db->query('UPDATE uzytkownicy SET haslo = :haslo WHERE id = :id', array(

            ':haslo' => md5($nowe_haslo),

            ':id' => $_SESSION['userid']

          ))) {

            $app->flash('zmiana_hasla', 'Hasło zostało zmienione');

            $app->flash('zmiana_hasla.typ', 'info');

          } else {

            $app->flash('zmiana_hasla', 'Wystąpił błąd podczas zmiany hasła');

          }

        } else {

          $app->flash('zmiana_hasla', 'Podałeś niepoprawne aktualne hasło');

        }

      } else {

        $app->flash('zmiana_hasla', 'Powtórzone hasło różni się od podanego nowego hasła');

      }


    } else {

      $app->flash('zmiana_hasla', 'Wypełnij wszystkie pola zmiany hasła');

    }

  }


  $app->redirect('/profil');

}


$app->run();

?>[/code]
[b]news.php[/b]

## \<?php echo $news['tytul']; ?\>
 ![<?php echo $liczba_komentarzy > 0 ? 'Komentarzy: '.$liczba_komentarzy : 'Brak komentarzy' ?>](http://www.history.is.net.pl/images/) **newsy.php**
  
- ?php function str\_cut ($str, $d='…') { $pos = strpos($str, ''); if ($pos !== false) { return substr($str, 0, $pos) . $d; } return $str; } foreach ($newsy as $news) { ?
- 
## [?php echo $news['tytul']; ?](/news/)
?php $miesiace = array("", "stycznia", "lutego", "marca", "kwietnia", "maja", "czerwca", "lipca", "sierpnia", "września", "października", "listopada", "grudnia"); $is\_admin = $news['uprawnienia'] == 1; printf('dodany %s %s %sr., o godz. %s przez %s', date('d', $news['data\_dodania']), $miesiace[date('n', $news['data\_dodania'])], date('Y', $news['data\_dodania']), date('H:i', $news['data\_dodania']), ($is\_admin ? '' : '') . $news['login'] . ($is\_admin ? '' : '')); ?
?php echo str\_cut($news['tresc'], '[Czytaj całość…](/news/'%20.%20%24news%5B'id'%5D%20.%20')'); ?
?php } ?
?php if ($stron 1) { ?
- ?php for($i = 1; $i = $stron; $i++) { ?
- [?php if ($i == $strona) { ?**?php } ??php echo $i; ??php if ($i == $strona) { ?**?php } ?](/)?php } ?
?php } ?