Wyświetlanie informacji z form action


(Kremi) #1

Witam

Mam plik o nazwie index.html i zawartosci:

Przykladowy tekst:
 Przyklad - Wpis numer 1 i 2

| <? include ("wyswietl.php") ?> |

[/code] form action zapisz.php zawiera
[code] extract($_POST); $dzisiaj = date(" * d.m.y - G:i:s "); $ip=$_SERVER['REMOTE_ADDR']; { @$fp = fopen($folder."uzyte.txt", "a"); fputs ($fp, $ip); fputs ($fp, $dzisiaj); fputs ($fp, "\n"); fputs ($fp, $dane); fputs ($fp, "\n-----> koniec wpisu <----\n\n"); fclose ($fp); echo "zapisano \n"; }

Pytanie brzmi jak zrobić żeby _ zapisano _ z zapisz.php pojawiało się na stronie index.html po wykonaniu zadania, w tej chwili pokazuje sie w oddzielnym oknie.

proszę o jakiś przykład.

Remik


(ra-v) #2

index.html zmień na index.php

<?php


if( !empty($_POST['form1']) ) include 'zapisz.php';


?>

Przykladowy tekst:
 Przyklad - Wpis numer 1 i 2