Wyświetlanie obrazków z folderu

Witam

Chciałbym zrobić skrypt, który będzie wyświetlał obrazki z folderu. Zrobiłem już tyle:

<?php

  if ($handle = opendir('galeria'))

    {

    while (false !== ($file = readdir($handle)))

      {

      if ($file != "." && $file != ".." && $file != "index.html")

        {

        echo "
";

        }

      }


    closedir($handle);

    }

?>[/code]

Nie wiem jak zrobić, aby obrazki wyświetlały się w rzędach np po 4 w jednym rzędzie.

Np.

<?php

  $t=1 ;

    if ($handle = opendir('galeria'))

      {

      while (false !== ($file = readdir($handle)))

        {

        if ($file != "." && $file != ".." && $file != "index.html")

          {

          echo "";

          if ($t % 4 == 0) echo '
';

          $t++;

          }

        }

      closedir($handle);

      }

  ?>

[/code]