Wyświetlanie ostatnich 30 dni MySQL

Witam

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/comparison-operators.html#operator_between

Poza tym używanie składni pre SQL-92, to proszenie się o kłopoty w postaci iloczynu kartezjańskiego. 

Okazało się że jestem po prostu jeszcze bardzo nieogarniety. Troche powalczyłem z between oraz interval i poszło.