Wyświetlanie prezentacji tylko na drugim monitorze


(si@tk@rz) #1

Czy jest szansa ustawić tak Power Pointa, aby wyświetlać prezentację tylko na drugim monitorze, a na pierwszym można dalej pracować?


(drunkula) #2

Przez dwie osoby na raz (jedna pracuje, druga przewija prezentacje) - nie da rady. przełączając się między oknami - jak najbardziej.