Wyświetlanie rekordów dodanych 30 sekund temu


(northwest) #1

Witam serdecznie,

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `message` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `datawysylki` datetime DEFAULT NULL,
  `zaproszenie` char(1) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

Kombinuję takim zapytaniem:

SELECT * FROM `message` WHERE TIMESTAMPDIFF(SECOND, datawysylki, now()) 30;

(hindus) #2

Najlepiej zmienić SELECT żeby sprawdzić jakie wartości trafiają do warunku WHERE. Zrób poniższe zapytanie i zobacz dlaczego pojawiają się też najnowsze wpisy:

 

SELECT id, TIMESTAMPDIFF(SECOND, datawysylki, now()) as `roznica`, datawysylki, now() as `now` FROM `message`