Wyświetlanie rekordów z bazy danych MySQL


(system) #1

Zrobiłem stronę z logowaniem i rejestracją wg tego wzoru.

I mam pytanie: jak wyświetlić na stronie listę użytkowników oraz ich ilość?


(system) #2

mozesz tak:

$query=mysql_query('select `polezloginem` from `tabelazuserami` order by `polezloginem` asc');

echo 'Namy '.mysql_num_rows($query).' zarejestrowanych uzytkownikow:)';

while ($array=mysql_fetch_assoc($query)) {

echo $array['polezloginem'].'
';

}

(system) #3

A jakieś wyjaśnienie tego skryptu?


(mawej) #4

Na tym przykładzie http://webmade.org/porady/sesje-php-sys ... owania.php

$query=mysql_query('select `user_login` from `users` order by `user_id` asc');

echo 'Namy '.mysql_num_rows($query).' zarejestrowanych uzytkownikow:)';

while ($array=mysql_fetch_assoc($query)) {

echo $array['user_login'].'
';

}

$query=mysql_query('select `user_login` from `users` order by `user_id` asc');

Zapytanie do bazy danych oraz sortowanie wyników.

echo 'Namy '.mysql_num_rows($query).' zarejestrowanych użytkowników:)';

Wyświetlenie ilości użytkowników

while ($array=mysql_fetch_assoc($query)) {

echo $array['user_login'].'
';

}

Wyświetlanie użytkowników.


(system) #5

nie działa.

Pokazuje się tylko:

Mamy zarejestrowanych użytkowników.


(mawej) #6

no bo jak nie masz żadnych użytkowników to ci nic nie wyświetli :slight_smile:


(system) #7

Ale mam.


(athei) #8

Zainteresuj się rozszerzeniem mysqli, zamiast starego mysql. A to odp na Twoje pytanie.

$db='costam';

 $mysqli = new mysqli("localhost", "user", "pass", $db);

 $mysqli->set_charset("utf8");


 if (mysqli_connect_errno()) {

  echo "Problem z polaczeniem: %s\n", mysqli_connect_error();

  exit();

 }


 $sql = "select `user_login` from `users` order by `user_login` asc";

 if ($result = $mysqli->query($sql)) {

 echo 'Userow:',$mysqli->affected_rows,'
';

  while ($row = $result->fetch_assoc())

  {

   foreach ($row as $nazwa)

   {

    echo $nazwa;

   }

   echo '
';

  }

 } else {

  echo "ERROR: Could not execute $sql. " . $mysqli->error;

 }

 $mysqli->close();

(system) #9

Chyba Twój kod jest do czego innego...

Baza Danych MySQL, nie MySQLi !!


(athei) #10

Poczytaj najpierw trochę...

http://www.digipedia.pl/php/ref.mysqli.html


(Marcin E Pc) #11

mysqli to nawa funkcja do obsługi bazy danych. Jest ona następczynią klasy mysql. I nie służy do obsługi baz MySQLi (które nie istnieją).

Pozdrawiam


(system) #12

Nie chcę stosować tego cyrku z MySQLi. To mi tylko śmietnik w kodzie robi.


(Airborn) #13

prawie dobrze, a w zasadzie na odwrót :wink: akurat mysqli to nazwa klasy, a mysql_ to zbiór funkcji