Wyświetlanie rekordów z bazy danych MySQL

Zrobiłem stronę z logowaniem i rejestracją wg tego wzoru.

I mam pytanie: jak wyświetlić na stronie listę użytkowników oraz ich ilość?

mozesz tak:

$query=mysql_query('select `polezloginem` from `tabelazuserami` order by `polezloginem` asc');

echo 'Namy '.mysql_num_rows($query).' zarejestrowanych uzytkownikow:)';

while ($array=mysql_fetch_assoc($query)) {

echo $array['polezloginem'].'
';

}

A jakieś wyjaśnienie tego skryptu?

Na tym przykładzie http://webmade.org/porady/sesje-php-sys … owania.php

$query=mysql_query('select `user_login` from `users` order by `user_id` asc');

echo 'Namy '.mysql_num_rows($query).' zarejestrowanych uzytkownikow:)';

while ($array=mysql_fetch_assoc($query)) {

echo $array['user_login'].'
';

}

$query=mysql_query('select `user_login` from `users` order by `user_id` asc');

Zapytanie do bazy danych oraz sortowanie wyników.

echo 'Namy '.mysql_num_rows($query).' zarejestrowanych użytkowników:)';

Wyświetlenie ilości użytkowników

while ($array=mysql_fetch_assoc($query)) {

echo $array['user_login'].'
';

}

Wyświetlanie użytkowników.

nie działa.

Pokazuje się tylko:

Mamy zarejestrowanych użytkowników.

no bo jak nie masz żadnych użytkowników to ci nic nie wyświetli :slight_smile:

Ale mam.

Zainteresuj się rozszerzeniem mysqli, zamiast starego mysql. A to odp na Twoje pytanie.

$db='costam';

 $mysqli = new mysqli("localhost", "user", "pass", $db);

 $mysqli->set_charset("utf8");


 if (mysqli_connect_errno()) {

  echo "Problem z polaczeniem: %s\n", mysqli_connect_error();

  exit();

 }


 $sql = "select `user_login` from `users` order by `user_login` asc";

 if ($result = $mysqli->query($sql)) {

 echo 'Userow:',$mysqli->affected_rows,'
';

  while ($row = $result->fetch_assoc())

  {

   foreach ($row as $nazwa)

   {

    echo $nazwa;

   }

   echo '
';

  }

 } else {

  echo "ERROR: Could not execute $sql. " . $mysqli->error;

 }

 $mysqli->close();

Chyba Twój kod jest do czego innego…

Baza Danych MySQL, nie MySQLi !!

Poczytaj najpierw trochę…

http://www.digipedia.pl/php/ref.mysqli.html

http://www.php.rk.edu.pl/w/p/rozszerzenie-mysqli/

mysqli to nawa funkcja do obsługi bazy danych. Jest ona następczynią klasy mysql. I nie służy do obsługi baz MySQLi (które nie istnieją).

Pozdrawiam

Nie chcę stosować tego cyrku z MySQLi. To mi tylko śmietnik w kodzie robi.

prawie dobrze, a w zasadzie na odwrót :wink: akurat mysqli to nazwa klasy, a mysql_ to zbiór funkcji