Wyświetlanie symbolu Newtona w trójkącie Pascala

Oto kod tego, co udało mi się zrobić, dokładną treść zadania macie na samej górze kodu. Mój problem polega na tym, że to, jak widać, jest kompletnie nieprofesjonalne wyświetlenie trójkąta Pascala (bo spacje są wyświetlane, jak łatwo dostrzec; powinno być jakoś z setw(x)), a po drugie dla n>=10 już się rozpada cały trójkąt. Nie wiem jakie wartośóci, gdzie i jak wstawić w związku z przejściem ze spacji na setw(x)…

/*2. Napisać program, który obliczy współczynniki dwumianu Newtona

 n - go stopnia (2 <= n <= 12) i wyswietli je na ekranie 

 w postaci tzw "trójkšta Pascala". 

 Uwaga ! Zdefiniować najpierw funkcję, która oblicza warto?ć k!

 (k silnia) i funkcję, która obliczy warto?ć m po k (m!/(k! * (m - k)!),

 a następnie wykorzystać te funkcje do obliczenia współczynników

 dwumianu Newtona. 

*/


#include 

#include 

#include 


using namespace std;int silnia(int n)

{

   int silnia=1;

   for(int i=1; i<=n; i++)

       silnia*=i;

   return silnia;

}


float enpoka(int n, int k)

{

   float enpoka;

   enpoka=silnia(n)/(silnia(k)*silnia(n-k));

   return enpoka;

}


int main(int argc, char *argv[])

{

  int n;

  cout<<"Podaj n: ";

  cin>>n;


  for(int i=0, x=36; i<=n; i++, x-=3)

      {

        cout<<"{"<
        cout<
           for(int j=0; j<=i; j++)

           {

            cout<
            cout<<" ";


           }

      cout<
      }  system("PAUSE");

  return EXIT_SUCCESS;

}

[/code]

Jakieś wskazówki proszę… :slight_smile:

Pozdrawiam serdecznie

Może rozrysuj to sobie na kartce papieru w kratkę i postaraj się znaleźć jakiś mechanizm, który umożliwi Ci ładne wyświetlanie wyniku (ładne, czyli takie, które Tobie odpowiada) niezależnie od parametru n. Dla 2 <= n <= 12 (czyli takiego jak w treści zadania) może to być np. coś takiego:

x=2*(n+1)+1 zamiast x=36

Bardzo Bardzo Bardzo Ci dziękuję :slight_smile: jesteś wielki !