Wyświetlanie wartośći w textbox na start programu

Witam,

 

Odpalam program i w jednym z textboxów ma być na start wyświetlona liczba, liczba w tym textboxie powinna się też dać usunać żeby user mógł wpisać nową liczbę, próbowałem
int zmienna;
            zmienna = 12;
            textbox1.Text = zmienna.ToString();

ale nie da się zmienić wartośći txtboxów
 

Już ci odpowiedziałem na pytanie na priv, ale napiszę tu jeszcze raz.

int zmienna = 12;

textbox1.Text = Convert.ToString(zmienna);