Wyszukiwanie aktualizacji windows update


(Lolface993 Mz) #1

System zostal zaktualizowany z windowsa 7 ultimate x64 do 10.Wszystko cacy tylko że 10 do pewnego momentu się zacinała i tylko reset komputera pomagał.Postanowiłem powrócić na windows 7 i zainstalować z płyty.Wszystko niby okej tylko w momencie kiedy chce sprawdzić dostępne aktualizacje w windows update to program wyszukuje aktualizacje w nieskończoność.Nie bawiłbym się w to,gdyby nie fakt,że do działania bezpiecznych pieniędzy w programie kaspersky wywala komunikat że do pełnego działania programu potrzeba zaktualizowanego systemu gdzie mnie sam program odsyła do windows update.


Zapełniony RAM w systemie Windows 7
Windows Update - brak
(askow) #2

https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/3161608


(rgabrysiak) #3

Zapoznaj się z postem @VPN: WIndows Update nie wyszukuje aktualizacji


(Lolface993 Mz) #4

Ściągnąłem przez tego WSUSA trzeba ale dalej jest to samo (patrz screenshot).Usługa każe mi wyszukać te aktualizacje,co dziwne jak można zobaczyć na screenshocie niby nigdy nie wyszukiwałem aktualizacji co robiłem multum razy.O co chodzi?

 


(ak6) #5

W przypadku problemów z Windows Update akcje do wykonania:

 

Na początek uaktualnić Iinternet Explorer

  1. Pobierz aktualizacje (aktualizacji nie instalujemy, wykonamy to po całkowitym resecie):

Dla systemu 32 bitowego (x86):

KB3102810 x32

https://www.microsoft.com/pl-PL/download/details.aspx?id=49542

KB3083710 x32

https://www.microsoft.com/pl-PL/download/details.aspx?id=49172

KB2852386 x32

Nie dotyczy

Dla systemu 64 bitowego:

KB3102810 x64

https://www.microsoft.com/pl-PL/download/details.aspx?id=49540

KB3083710 x64

https://www.microsoft.com/pl-PL/download/details.aspx?id=49174

KB2852386 x64

https://www.microsoft.com/pl-PL/download/details.aspx?id=40359

 

  1. Otwórz Notatnik i wpisz cały podany niżej skrypt zapisując plik jako Updates.bat

Po zapisaniu pojawi się okienko gdzie wybieramy OK, zamykamy notatnik, przechodzimy do zapisanego pliku - klikamy prawym przyciskiem myszy wybierając Uruchom jako administrator:

 

net stop wuauserv

 

net stop bits

 

net stop cryptsvc

 

net stop trustedinstaller

 

sc config cryptsvc start= auto obj= "NT Authority\NetworkService" password= a

 

sc config wuauserv start= auto obj= LocalSystem

 

sc config bits start= delayed-auto obj= LocalSystem

 

Sc config trustedinstaller start= demand obj= LocalSystem

 

Sc config eventlog start= auto

 

reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\wuauserv\Parameters /v ServiceDll /t REG_EXPAND_SZ /d "%systemroot%\system32\wuaueng.dll" /f

 

reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\bits\Parameters /v ServiceDll /t REG_EXPAND_SZ /d "%systemroot%\system32\qmgr.dll" /f

 

reg delete HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate /f

 

reg delete HKLM\COMPONENTS\PendingXmlIdentifier /f

 

reg delete HKLM\COMPONENTS\NextQueueEntryIndex /f

 

reg delete HKLM\COMPONENTS\AdvancedInstallersNeedResolving /f

 

sc sdset wuauserv D:(A;;CCLCSWRPLORC;;;AU)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)S:(AU;FA;CCDCLCSWRPWPDTLOSDRCWDWO;;;WD)

 

sc sdset bits D:(A;CI;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;IU)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU)S:(AU;SAFA;WDWO;;;BA)

 

sc sdset cryptsvc D:(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;IU)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU)S:(AU;FA;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;WD)

 

sc sdset trustedinstaller D:(A;CI;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;BA)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;IU)(A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU)S:(AU;SAFA;WDWO;;;BA)

 

sc sdset eventlog D:(A;;CCLCSWLOCRRC;;;AU)(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA)(A;;CCLCSWRPWPDTLOCRRC;;;SY)S:(AU;SA;DCRPWPDTCRSDWDWO;;;WD)(AU;FA;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;WD)

 

takeown /f %systemroot%\winsxs\pending.xml

 

icacls %systemroot%\winsxs\pending.xml /grant Administrators:(F)

 

icacls %systemroot%\winsxs\pending.xml /grant Administratφrer:(F)

 

del /q %systemroot%\winsxs\pending.xml

 

ren %systemroot%\System32\Catroot2 oldcatroot2 

 

ren %systemroot%\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old

 

rename \ProgramData\Microsoft\Network\Downloader Downloader.old

 

cd /d %windir%\system32

 

regsvr32.exe atl.dll /s

 

regsvr32.exe urlmon.dll /s

 

regsvr32.exe jscript.dll /s

 

regsvr32.exe vbscript.dll /s

 

regsvr32.exe scrrun.dll /s

 

regsvr32.exe msxml3.dll /s

 

regsvr32.exe msxml6.dll /s

 

regsvr32.exe actxprxy.dll /s

 

regsvr32.exe softpub.dll /s

 

regsvr32.exe wintrust.dll /s

 

regsvr32.exe dssenh.dll /s

 

regsvr32.exe rsaenh.dll /s

 

regsvr32.exe cryptdlg.dll /s

 

regsvr32.exe oleaut32.dll /s

 

regsvr32.exe ole32.dll /s

 

regsvr32.exe shell32.dll /s

 

regsvr32.exe wuapi.dll /s

 

regsvr32.exe wuaueng.dll /s

 

regsvr32.exe wups.dll /s

 

regsvr32.exe wups2.dll /s

 

regsvr32.exe qmgrprxy.dll /s

 

regsvr32.exe wucltux.dll /s

 

regsvr32.exe wuwebv.dll /s

 

net start eventlog

 

net start cryptsvc

 

net start bits

 

net start wuauserv

 

fsutil resource setautoreset true c:\

 

netsh winhttp reset proxy

 

bitsadmin /reset /allusers

 

wuauclt.exe /resetauthorization /detectnow

 

:MESSAGE

 

echo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

echo===========================================================

 

echo Plik zosta³ poprawnie przetworzony. Naciœnij ENTER aby zakoρczyζ.

 

echo===========================================================

 

echo+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Pause > Null

 

:end
  1. Uruchom komputer w trybie czystego rozruchu - http://support.microsoft.com/kb/929135

  2. Uruchamiamy komputer ponownie

  3. Instalujemy pobrane wcześniej aktualizacje, po każdej uruchamiając komputer ponownie

  4. Wyszukaj aktualizacje – może to trwać dłużej niż zwykle 20min – 1godz

Aktualizacje instalować grupami po 20-30

  1. Ustawić ponownie normalny tryb uruchamiania komputera.