Wyszukiwanie folderów po treści plików


(J Maziarz) #1

Poszukuję programu które umożliwia wyszukiwanie folderów, które zawierają plik z określoną treścią.

Innymi słowy: mam znaczną ilość folderów, w których są różne pliki, w każdym z tych folderów jest także txt, na podstawie treści którego mógłbym je posegregować - gdybym znalazł odpowiedni program.


(drunkula) #2

Dowolny manager plików: (na podstawie double commander) jako maskę nazwy przy wyszukiwaniu ustawiasz *.txt , zaptaszasz “znajdź tekst” i w okienku obok go wpisujesz.