Wyszukiwanie palindromu


(Heezootoo) #1
program czypali;

uses crt;

var slowo:string;

i,j:byte;

dl,dl_s:byte;

pocz,kon:char;

rez:string;

begin

clrscr;

writeln('Podaj slowo');

readln(slowo);

dl:=length(slowo);

dl_s:=length(slowo);

kon:=slowo[dl_s];

for i:=1 to dl do

  pocz:=slowo[1];

  if pocz=kon then

   begin

   for j:=1 to i do

   pocz:=slowo[j];

   rez:=rez+pocz;


   end

  else kon:=slowo[i+1];

writeln(rez);

readln;

end.

Program ma znajdować palindrom i go wypisać. Ale mój wypisuje tylko początkową literę. Mógł by ktoś powiedzieć gdzie jest błąd i jak go zmodyfikować?


([alex]) #2

Błąd polega na tym że instrukcja rez:=rez+pocz; nie wykonuje się w pętle for j:=1 to i do tak jak pewnie oczekujesz.

Ale to nie naprawi tego algorytmu.

function czy_palindrom1(s:string):Boolean;p,k:integer;begin:=true;p=1;k=length(s);pk dobeginif s[p]s[k] then

(Heezootoo) #3

rozpoznawany ma być tylko jeden wyraz nie np. z całego zdania.

EDIT:

zrobiłem taki program który na ludzki rozum powinien chodzić a się zawiesza:

proprogram palindrom;

uses crt;

var i,j:byte;

  dl:byte;

  p,k:byte;

  s:string;

  pocz,kon:char;

  check:boolean;  begin

  clrscr;

  writeln('Podaj slowo');

  readln(s);

  dl:=length(s);

  p:=1;

  k:=dl;

  check:=false;

  while p
  if s[p]<>s[k] then

  begin

  inc(p);

  dec(k);

  check:=false;

  end;

  if s[p]=s[k] then

  check:=true;

  if check=true then

  begin

  for i:=p to k do

  write(s[i]);

  end;


  readln;

  end.

pomóżcie coś z tym zrobić bo już nie mam pomysłów

Edit:

Już sobie poradziłem:)