Wyszukiwanie zbiorów, program w C#

Cześć, 

mam problem z pewnym zadaniem. Polega ono na tym, że muszę wylosować M zbiorów, a w każdym z nich będzie K-elementów od 1 do N (to już mam). Teraz muszę odnaleźć zbiór S zawierający jak najmniejszą ilość zbiorów, których elementy będą od 1 do N.

Np. mam wylosowane zbiory elementów:

2        8       0

2        0       3

1        8       4

2        5       6

3        4       6

5        4       9

9        3       5

8        1       9

0        7       2

1        8       8

 

i z tego najmniejsza ilość zbiorów których elementy są od 1 do N to:

1,8,4

2,5,6

0,7,2

9,3,5

 

liczby M i N są wprowadzane przez użytkownika, natomiast K jest to pierwiastek z N (oczywiście zaokrąglona do liczby całkowitej).

Próbuję zrobić to jakoś na tablicy wpisując do niej wylosowane liczby, ale nie wychodzi…

 

Mógłby ktoś pokierować jak to ogarnąć?

 

Póki co mam coś takiego:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace zbiory2
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int n;
      int m;
      int k;
      int eleZbio;
      int i, j;

      //wprowadzenie danych potrzebnych do obliczeń
      Console.WriteLine("Podaj wartość N - liczba elementów zbioru S (>100)");
      n = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      Console.WriteLine("Podaj wartość M - liczba podzbiorów zbioru S (>1000)");
      m = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
      //obliczanie wartosci k
      k = Convert.ToInt16(Math.Round(Math.Sqrt(n)));

      //deklaracja tablicy
      int[,] wylosowaneLiczbyTab = new int[m,k];

      //start generatora liczb losowych
      Random losuj = new Random();

      for (j = 0; j < m; j++)
      {
        for (i = 0; i < k; i++)
        {
          //losowanie
          eleZbio = losuj.Next(n);
          //wpisanie do tablicy
          wylosowaneLiczbyTab[j,i] = eleZbio;
          //wypisanie na ekranie wylosowanych liczb
          Console.Write(Convert.ToString(eleZbio) + "\t ");
        }
        Console.WriteLine();
        Console.WriteLine();
      }

      //Array.ForEach(wylosowaneLiczbyTab, x => Console.WriteLine(x));

      int rank = wylosowaneLiczbyTab.Rank; // Will always be 2 in this case, since it's a 2D array

      int rows = wylosowaneLiczbyTab.GetUpperBound(0) - wylosowaneLiczbyTab.GetLowerBound(0) + 1;
      int cols = wylosowaneLiczbyTab.GetUpperBound(1) - wylosowaneLiczbyTab.GetLowerBound(1) + 1;

      Console.WriteLine("Array is of length [{0},{1}]", rows, cols);
   
      Console.ReadLine();    }
  }
}

 

Mógłbyś do tego wykorzystać algorytm minimalizacji funkcji boolowskich :arrow: 

http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/jfa/scb/jfa-main-node10.html

@kostek135, rzeczywiście głupota

Nie mam pojęcia jak powyższe może pomóc skoro to nie ten problem…

Ciekawa nomenklatura.

W matematyce zwą to czasem niewielomianowym, czyli nie istnieje taki wielomian o stałym stopniu, który będzie określał złożoność obliczeniową w notacji Wielkiego O (big O notation). Do dużej części problemów nawet złożoność liniowa jest niewystarczająca (ergo, niezadowalająca) i trzeba się uciekać do algorytmów logarytmicznych.