Wyszukiwarka na plikach płaskich php


(Aglasek) #1

Witam,

mam np taki plik php bozodanowy w którym mieści sie zawartość stron(ich treść):

1$$$$$$$

| Moja firma, jakis tekst itd..... // 17$$$$$$$$ 18$$$$$$$

SoM/STX text jakis tekst test, itp. itd......... 31$$$$$$ asdf asdf fdsa fdas itd. itp........ ...

i teraz użytkownik wpisuje np hasło: "firma". to jak mam pobrać z tego pliku tą 1 przed dolarem lub jeśli wpisze np. "text" to jak pobrać 18 przed dolarem itd.

jak wejść do pliku to wiem chodzi mi tylko jak pobrać cyfrę przed dolarem która odpowiada za tekst.

|


(Grzelix) #2
  1. czytasz plik linia po linii i sprawdzasz czy zawiera szukany tekst

jeśli zawiera to:

a) pobierasz liczbę przy użyciu regex (regular expresion - bardzo przydatna technika)

lub

b) wyszukujesz pozycję pierwszego znaku $ i wycinasz z linii część od początku do znalezionej pozycji.

jeśli nie przechodzisz do kolejnej linii