Wyszukiwarka Trovi.com, zainstalowany search engine - Sprwadzenie logów


(A1901343) #1

Witam,


(Atis) #2

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(A1901343) #3

Dzięki za odpowiedź. Oto logi z FRST.


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

Toolbar: HKCU - No Name - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No File
S3 MBAMSwissArmy; \??\C:\Windows\system32\drivers\MBAMSwissArmy.sys [X]
CMD: del /f /s /q %TEMP%\*.*

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.


(A1901343) #5

Zrobione, fixlog.


(Atis) #6

Skasuj folder C:\FRST