Wywalanie sprzętów przez Kompa

gdy w panelu sterowania włączam Dźwięki i urządzenia Audio pisze że nie ma karty przy automatycznym wyszukiwaniu nic nie znajduje a gdy instaluje stery do tej karty pisze że nie wykryło urządzenia producenta karta to SB0570 aha i ponadto komputer straszie długo zaczął się włączać i modem oraz kamerka internetowa zostają wywalane jak by je ktoś wyłączał.

AMD Sempron 2.3

1GB RAM

NVIDIA nForce2 Ultra 400 (A7N8X)

EDIT: Jeszcze dodam że te wszystkie objawy zaczeły się pojawiać gdy podłączyłem słuchawki do tej karty dźwiękowej i zrobiłem “Uruchom Ponownie” :expressionless:

Próbowałeś najnowsze sterowniki ze stronki Asusa?

http://support.asus.com/download/downlo … E%20Deluxe

Co do spowolnienia komputera, zrób optymalizację systemu: viewtopic.php?t=76580

Kasperskym Online przeskanuj.

Cristian ,

ściągnij

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& … It!+4.44.5

zaktualizuj baz e wirusów i przeskanuj cały Mój Komputer :wink:

również zrób logi z HiJackThis i Combofix:

viewtopic.php?f=16&t=36654

a co do sterów to zainstaluj te co podał cosik_ktosik , powinny pomóc :wink:

wg wujka Google, SB0570 to jest SB Audigy SE, więc sterowniki to raczej z tej strony

Z tej strony ASUSA to mam ściągnąć stery “AUDIO”???

Jeśli tak to ja tam nie widze żadnych pod XP

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:38:21, on 2008-08-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0013)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe

E:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe

E:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\neostrada tp\neostradatp.exe

C:\Program Files\neostrada tp\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\Program Files\neostrada tp\Watch.exe

E:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe

E:\Program Files\Opera\opera.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "E:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: RocketDock.lnk = E:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: TransBar.lnk = E:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar.exe

O4 - Startup: UberIcon.lnk = E:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe

O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = E:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15031/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1217161449437

O16 - DPF: {6C269571-C6D7-4818-BCA4-32A035E8C884} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15101/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/softwareupdate/su/ocx/15105/CTPID.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B02C736D-933A-4DC5-BBCA-85F4A45E4D9E}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe


--

End of file - 6684 bytes

Log jest czysty

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i … 378.0.html

:slight_smile:

http://www.searchengines.pl/index.php?showtopic=5989

To że długo się włącza mam na myśli że po tym ekranie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a393ad9d2d0c6d44.html przez około 10 min. muszę czekać na jego dalsze działanie i podczas tego czarnego ekranu są wywalane sprzę ty które po włączeniu nie działają

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/991f1af097e8f55c.html

a gdy usune sprzęty z menadżera i robie resa to wszystko włącza się normalnie i odrazu wyszukuje sprzęt który działa ;/

Optymalizacja autostartu

Start >> Uruchom >> msconfig >> zakładka uruchamianie

wyłącz z uruchamiania

jeśli nie używasz wielu języków to

Panel sterowania >> opcje regionalne i językowe >> języki >> zaawansowane >> zaznacz Wyłącz zaawansowane usługi tekstowe

:slight_smile:

Dzięki to pomogło ale teraz przy każdym starcie wyrzuca mi to okienko http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7ac … 2cac4.html co zrobić by się go pozbyć ale żeby tamte procesy pozostały wyłączone ??

Edit: Niestety nie długo się cieszyłem właśnie odinstalowałem nakładke na Windows zrobiłem resa i znów sprzęty wywalane ;/