Wywołanie funkcji php przez js


(transporter22) #1
<?php

if($_GET['nazwa']) {

	if($_POST['submit']) {

		$u_max_rozmiar = 2097152;

		while(list($klucz, $wartosc) = each($_FILES['plik']['tmp_name'])) {

			$a++;

			$plik .= $u_plik[$klucz] = $wartosc;	

		}

		while(list($klucz, $wartosc) = each($_FILES['plik']['name'])) {

			$nazwaa .= $u_nazwa[$klucz] = $wartosc;

		}

		while(list($klucz, $wartosc) = each($_FILES['plik']['type'])) {

			$type .= $u_type[$klucz] = $wartosc;

		}

		while(list($klucz, $wartosc) = each($_FILES['plik']['size'])) {

			$rozmiar .= $u_rozmiar[$klucz] = $wartosc;

		}

		for($x = 0; $x < $a; $x++) {

			if(is_file($u_plik[$x])) {

				$error[$x] = "Ok";

				$upl[$x] = "Nie";

				if($u_rozmiar[$x] > $u_max_rozmiar) {

					$wielkosc[$x] = ($u_rozmiar[$x]/1048576) - ($u_max_rozmiar/1048576);

				}

				elseif(is_uploaded_file($u_plik[$x])) {

					if($u_type[$x] != 'image/jpeg' && $u_type[$x] != 'image/gif' && $u_type[$x] != 'image/png') {

						$typ[$x] = $u_type[$x];

						$upl[$x] = "Nie";

					}

					elseif(move_uploaded_file($u_plik[$x], "../galeriazdjec/$nazwa/$u_nazwa[$x]")) {

						$typ[$x] = "Ok";

						$upl[$x] = "Tak";

					}

				}

			}

			else {

				$upl[$x] = "Nie";

				$error[$x] = "Error";

			}

			$wszystko .= $x." => ".$error[$x]." => ".round($wielkosc[$x], 2)."MB => ".$typ[$x]." => ".$upl[$x]."
";

		}

		echo "Lp. => Error => Wielkość 2 MB => Rozszerzenia jpg; gif; png; => Upload
";

		echo $wszystko;

	}

	else {

		echo'

'; } } else { ob_start(); include('../htaccess/db.php'); $query = mysql_query("select * from galeria order by id desc"); while($rekord = mysql_fetch_array($query)){ $wybor .= "".$rekord[2].""; } mysql_close(); ob_end_flush(); if($_POST['submit']) { echo ''; echo '[Potwierdź](index.php?gal=dodajzdjecie&nazwa='.%24nazwa.')'; } else { echo "$wybor"; } } ?> [/code] Dodanie =>
[code]
po kliknięciu =>

Nie znam języka JS. Proszę o wyjaśnienie rozwiązania. Dzięki za pomoc :wink:


(Tajgeer) #2

Podpowiedź: zdarzenie onclick na inpucie lub onsubmit na formularzu