Wywoływanie programów Java z innych programów

Witam.

Otóż mam taki problem - napisałem aplikację jednookienkową (zwykły JFrame) i chciałbym móc wywoływać inne okienka z niej. Np zrobić jedno okienko na styl menu i każdy przycisk uruchamiałby inne okienko. W jaki sposób należałoby to zrobić?

W ramach tego samego projektu tworzysz osobny plik z klasą dziedziczącą po JFrame. Nie umieszczasz w niej metody main().

W zdarzeniu przycisku ramki bazowej tworzysz obiekt tej nowej klasy (przez najnormalniejszy w świecie konstruktor) i ustawiasz mu właściwość .setVisible(true);

Ok, działa bez zarzutu :slight_smile: ale pojawił się inny problem - jak zamknąć jedno okno nie używając przy tym System.exit(0) ?

[frame.dispose(); 

znalazłem :wink: można zamknąć

Jeżeli chcesz, żeby zamknięcie okna nie kończyło programu, ustaw mu

setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);