Wzory w edytorze tekstów


(Lin) #1

Poszukuje informacji na temat:

Wykorzystania wzorów matematycznych z edytorze tekstów. Formuły


(Goldenkeylogger) #2

http://klub.chip.pl/caprisc/edwz.htm

http://www.edu.videograf.pl/catalog/spisy/140_spis.html

ftp://ftp.helion.pl/helionnews/2004-11.p


(Lin) #3

O to właśnie mi chodzi. Ten trzeci link mi nie działa, możesz dać mi jakiś mirror do tego pliku, albo przesłać na pocztę ??

UPDATE: ten link to: ftp://ftp.helion.pl/helionnews/2004-01.pdf