X11vnc - problem ze zdalnym pulpitem (Debian)

–Rozwiązane–

Cześć :slight_smile:

Postawiłem dzisiaj serek w sieci lokalnej i chciałbym mieć do niego dostęp dzięki vnc. Zainstalowałem x11vnc przez ssh według tego poradnika.

Oczywiście uruchamiam poleceniem :

x11vnc -display :0 -auth /var/lib/gdm/:0.Xauth

Podczas startu dostaje taki komunikat :

27/10/2007 22:23:20 setting up 32 cursors...

27/10/2007 22:23:20 done.

27/10/2007 22:23:20

27/10/2007 22:23:20 Autoprobing TCP port

27/10/2007 22:23:20 Autoprobing selected port 5900

27/10/2007 22:23:20 Xinerama: disabling: display does not support it.

27/10/2007 22:23:20 created 32 tile_row shm polling images.

27/10/2007 22:23:20 fb read rate: 107 MB/sec

27/10/2007 22:23:20 screen setup finished.

27/10/2007 22:23:20

27/10/2007 22:23:20 WARNING: You are running x11vnc WITHOUT a password. See

27/10/2007 22:23:20 WARNING: the warning message printed above for more info.

27/10/2007 22:23:20

The VNC desktop is: debian:0

PORT=5900

A kiedy połączę się to otrzymuje :

27/10/2007 22:23:30 Got connection from client 192.168.1.102

27/10/2007 22:23:30 other clients:

27/10/2007 22:23:30 Disabled X server key autorepeat.

27/10/2007 22:23:30 to force back on run: 'xset r on' (3 times)

27/10/2007 22:23:30 Client Protocol Version 3.8

27/10/2007 22:23:30 Protocol version sent 3.8, using 3.8

27/10/2007 22:23:30 rfbProcessClientSecurityType: executing handler for type 1

27/10/2007 22:23:30 rfbProcessClientSecurityType: returning securityResult for client rfb versin >= 3.8

27/10/2007 22:23:30 Pixel format for client 192.168.1.102:

27/10/2007 22:23:30 8 bpp, depth 6

27/10/2007 22:23:30 true colour: max r 3 g 3 b 3, shift r 4 g 2 b 0

27/10/2007 22:23:30 Enabling full-color cursor updates for client 192.168.1.102

27/10/2007 22:23:30 Enabling NewFBSize protocol extension for client 192.168.1.102

27/10/2007 22:23:30 rfbProcessClientNormalMessage: ignoring unsupported encoding type Enc(0x0000000F)

27/10/2007 22:23:30 Using ZRLE encoding for client 192.168.1.102

27/10/2007 22:23:34 added missing keysym to X display: 089 0xff61 "Print"

27/10/2007 22:23:40 client_count: 0

27/10/2007 22:23:40 Restored X server key autorepeat to: 1

27/10/2007 22:23:40 viewer exited.

27/10/2007 22:23:40 deleted 32 tile_row polling images.

27/10/2007 22:23:40 deleted keycode from X display: 089 0x0 "null"

A efekt jest taki : :? [screenwc2.th.jpg Zaznaczam że na vncserver jest taki sam efekt ! Na serwerze jest odpalone środowisko GNOME !/addA i czy mam szanse aby przy ok. 11Mbps płynnie przekazywać obraz z karty telewizyjnej przez vnc , albo przez bramkę www ? (tylko w sieci lokalnej) Złączono Posta _: 28.10.2007 (Nie) 11:36_OK , udało mi się uruchomić zdalny pulpit przez vncserver ! z parametrami

$ vncserver -depth 16 -geometry 600x400

.

:mrgreen:

screenzz4.th.png

](http://img91.imageshack.us/my.php?image=screenwc2.jpg)