XAMPP - Bład mysql


(korni007) #1

Witam co to za błąd?Nie mogę dostać się do PhpMyAdmin :confused:

Zapytanie SQL: Edytuj


SET CHARACTER SET 'utf8';


MySQL zwrócił komunikat: Dokumentacja

#1064 - Something is wrong in your syntax obok ''utf8'' w linii 1

(Kstarski) #2

a wklep tak:

SET CHARACTER SET utf8;

ten sam error?