XAMPP próba połączenie msqlmyadmin


(Diablos5555) #1

Mam problem włączam phpmyadmin w XAMPP i wyskakuje mi takie coś:

phpMyAdmin próbował połączyć się z serwerem MySQL, a serwer odrzucił połączenie. Powinieneś sprawdzić nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło w pliku config.inc.php i upewnić się, że odpowiadają one informacjom danym przez administratora serwera MySQL.

Błąd

MySQL zwrócił komunikat: Dokumentacja

Nie udało się nawiązać połączenia: błędne ustawienia.

Co jest przyczyną??


(-Puma-) #2

Być może coś działa na porcie który jest potrzebny XAMPP, kliknij Port-Check i zobacz czy porty są wolne... pewnie chodzi o port 80... gg potrzebuje ten port.


(hoobert) #3

W katalogu /xampp/phpmyadmin/ jest plik config.inc.php

Odnajdź w nim $cfg['Servers'][$i]['password'] i w miejsce apostrofów wprowadź swoje hasło do mysql.


(-Puma-) #4

Hasło nie jest potrzebne, nigdy nie wpisywałem hasła a działa bez problemu... ale można spróbować.


(hoobert) #5

Przy takich ustawieniach mi też wyświetla błąd. Jeżeli nie chcesz podawać hasła w pliku config.inc.php zmień sposób autentyfikacji na cookie