Xhtml - Błędy validatora


(Stalker) #1

Witam,

Validator WC3 wywali mi kilkadziesiąt takich błędów i nie wiem jak mam je poprawić:

Required attribute src not specified

The attribute given above is required for an element that you've used, but you have omitted it. For instance, in most HTML and XHTML document types the "type" attribute is required on the "script" element and the "alt" attribute is required for the "img" element.

Typical values for type are type="text/css" for

Jak to poprawić?


(Sawyer47) #2

Pokaż źródło.


(Kutar 0) #3

Wymagany jest atrybut SRC, którego nie wprowadziłeś dla danego znacznika.