[XHTML/CSS] Brak tła dla jednego z div-ów


(Krzkaczor) #1

(system) #2
.container { overflow: hidden; }

(Spam) #3

A dla IE6:

.container { height: 1; }

(Krzkaczor) #4

Działa :slight_smile: Dzięki koledzy.